11. loopt met de straatweg. De heer KUIPER: Dan heb ik U niet begrepen. De heer VAD NOESEL wijst een plaats aan waar een weg geprojecteerd is geweest, maar alle bewoners van de Amersfoortse straatweg maakten bezwaar tegen die weg. Het grote aantal ingebrachte bezwaarschriften is oorzaak geweest, dat die weg weer vervallen is. De heer VanWEs zeide: Als de bewoners er geen prijs op stellen, doe ik het liever niet. Alles is vermeden wat zweemt naar achterliggende bebouwing. De parallelweg heeft alleen bestaan in ontwerp. De heer NOODER: Maar de heer De Ko^f heeft er toch aan kunnen bouwen. c De heer VAD KOESEL; Dat wil zeggen: de heer VanMEs heeft kunnen verklaren, dat het niet in strijd was met het uitbreidingsplan in voorbereiding. De heer ROODER: Nu, dan vervalt dat punt. De heer KUIPER komt nu tot de vraag van de heer Schaafsma, of er niet meer gebouwd kan worden. Het des betreffende gedeelte valt in het Plan-in-hoofdzaak. De heer SCHAAESMA: Neen, neen, wij zijn een heel stuk van de spoorbaan vandaan en het Plan-in-hoofdzaak gaat niet verder dan de spoorbaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 90