12. De heer KUIPER zegt, dat dat militair terrein is. Spreker zegt verder nota te hebben genomen van de opmerking van de heer Schaafsma, dat Soest het meer moet hebben van de arbeiders dan van de renteniers. De heer SCHAAFSMA: U vertaalt het een beetje vrij! U moet duidelijk naken, dat er gegadigden zullen komen voor villa's van 15 ha. De wethouder VAN ZADELHOF? zegt dat die terreinen zijn bedoeld voor instellingen en niet voor villa's. De heer CELEMENS wijst er op, dat er reeds vele instel lingen zijn; het meeste is er al. De heer NOODER zegt dat aan de straatweg, zoals de bebouwingstoestand op het ogenblik is, weinig villa's van groot-grondbezitters zullen worden aangetroffen. Van belang acht spreker het, dat in overweging wordt genomen de ertussen gelegen terreinen met soortgelijke villaatjes te bebouwen. De bezwaren tegen een parallelweg v/il spreker aanvaar den, maar hij wijst er op dat verschillende wegen op de straatweg uitkomen, zodat er reeds een uitgang is. Aan de Montgomeryweg zullen bewoners van grote villa's zich misschien willen vestigen, maar aan de Amersfoortse straatweg zal dit niet gebeuren. Naar sprekers oordeel zijn er verschillende bouwterreinen l die ervoor in aanmerking zouden komen er de vifcllabouw te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 92