15. voor landelijk gebruik, voor bebouwing mogen worden benut. Afgezien van deze bezwaren van de Rijkswaterstaat wil spreker aanmanen tot voorzichtigheid om daar een lint bebouwing te gaan beginnen. Deze aangelegenheid kan te Soest enigszins op grond, van ervaring worden beoordeeld. De grote klacht in deze gemeente is het ontbreken van een kern en de aanwezigheid van lintbebouwing. Deze ervaring voor Soest moet men zich ten nutte maken voor Soesterberg door daar niet dezelfde weg op te gaan. Lintbebouwing ontstaat doordat men aan een nu eenmaal bestaande weg maar gaat bouwen. Men is echter op deze lintbebouwing teruggekomen, omdatnzij allerlei nadelen meebrengt en ook uit een stedebouwkundig oogpunt moet worden verworpen. De wethouder VAU ZADELHOFF zegt naar aanleiding van het gesprokene door de heer Schaafsma, dat het aan de orde stellen van slechts een gedeelte van Soesterberg en het f achterwege laten op dit ogenblik van het belangrijkste zijn oorzaak hierin vindt, dat enkele weken geleden nog niet bekend was wat de noordgrens van Soesterberg zou worden. Doordat de grens van het vliegveld niet bekend was, kon Ir. van Embden zijn plannen nooit afmaken. Hetgeen thans wordt voorgesteld is in de geest van het gesprokene door de Voorzitter. Men moet daar onder geen enkele omstandigheid lintbebouwing gaan creëren, afgezien nog van de weerstand y/aarop men daarbij zou stuiten. Spreker wijst er nog op dat hier niet aan de orde is

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 98