voor: Nr. 1 van het der gen uur. SECRE Tegenw W.A. B J.W.H, stra, H. K. Levi mevrou A.H.F. van der Togt. Afwezij De VO( van de Vervolg gekome De VO( Dames i in het j; derling van onz len blij! Het naa moeilijk daarvoo deze be ten, het of niet i het op z langens behoeft een afst Het tem sneller v genome: hun recl andere 1 pij en d< organen een vert Wij zijn gegaan; druk geg lijk wat vertrouv voorlich ren, ja zi daarmed Het ziet daan zal ambtena tussen o begrip ei de wede den verb naar is gi samenlei lieden ge worden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1971 | | pagina 1