van hf der ge uur. VOOI SECR Tegen Altinj J.W.D Greef vrouw G.H, Plomj M.F. heus e Afwe: Ee en De V< gebed door i Verve ingek Hiern Dame er ber maar dat hi vanav Ik hei Savor heb b tafel Hiern rede 1 Dame hier g en ze: 1975 ge me weer ge me een b Wij b oudei verge bijzo: Groei van g Op tc Wij h cept-i reeds streel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1976 | | pagina 1