17 maart 1994 - 17 - zoals dat voorligt, is wel degelijk over nagedacht. Ik vind het woordgebruik van mevrouw Tomassen niet echt wat je noemt vriendelijk. Ik zou het nog onaardiger kunnen betitelen, ik dacht dat we zo niet met dit woordgebruik met elkaar omgingen. Voorzitter, het is een voorstel om tegemoet te komen aan de bezwaren die leven in de buurt. Het is ook een voorstel dat misschien wat vooruit loopt op de discussie over een open Soestdijk. Daar zal mogelijk dan ook de bus een andere route moeten gaan volgen. Er zal ook mogelijk sprake moeten zijn van contractbreuk, waar de heer Meilof op doelt. Dus wij verzoeken u vriendelijk ook kennis te nemen van dit voorstel en er uitwerking aan te geven. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF): Voorzitter, even bij interruptie. Ik begrijp dat mevrouw Stekelenburg ervan uitgaat dat de uitvoering van onze plannen rond Soestdijk binnen de termijn zal plaatsvinden van de drie jaar die wij nodig hebben voor het busplan Soestdijk. Dat vind ik op zichzelf wel een stimulerend gegeven. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Ik ben blij dat u ons optimisme deelt, mijnheer Meilof Heer WITTE (GGS)Voorzitter, het is natuurlijk een heel vervelend amende ment, dat ingediend is. Ik begrijp het ook niet helemaal. We zitten in besprekingen over het te voeren beleid voor de komende vier jaar en ik heb alle partijen die hier een krabbel onder hebben gezet horen zeggen dat we het contract respecteren tot op het moment dat het geëvalueerd wordt. Maar desalniettemin gooien we dan toch maar even een lijntje door de war. Er is niet uitgezocht wat dat voor gevolgen heeft en bovendien is het vooruitlopend op een plan waar onderzoek naar wordt gepleegd, naar een open Soestdijk. Ik wil in herinnering roepen dat in de Korte Bergstraat/Hellingweg al eerder akkevietjes zijn geweest, er werden drempels in de buurt neergelegd en die werden er weer uitgehaald. Ik vind dit voorstel van hetzelfde allooi, je gaat iets roepen en als dat zometeen dan uitgevoerd wordt, dan ga je vervolgens een onderzoek doen, dan blijkt uit dat onderzoek dat het niet zo slim was en dan gaan we het weer veranderen, dan gaan we dus tot -tig keer toe een buslijn veranderen Nou, ik denk dat iedereen hier toch wel moet inzien dat het een heel onverstandig plan is. Mevrouw VAN ECK (D66)We hebben net het amendement gekregen. Het eerste punt, zomaar even de rijrichting van de bus veranderen, dat lijkt me een utopie, dat zie ik niet zomaar gebeuren. We kunnen daar niet voor zijn. Het is het zoveelste voorstel om daar tot een oplossing te komen. Er wordt gezegd: er is heel erg over nagedacht, maar ik betwijfel het erg. Het voorstel van het college. Wij zijn tegen, omdat we vinden dat vooruit lopend op het plan open Soestdijk geen ingrijpende maatregelen moeten plaatsvinden. Elke oplossing voor één straat is een nieuw probleem in de volgende straat Mevrouw HUBERTS (WD)Voorzitter, wij hebben in de commissie heel duidelijk aangegeven dat wij in afwachting van het integrale plan dat gaat komen, een tijdelijke oplossing voor de Korte Bergstraat/Hellingweg willen realiseren, zoals ook in de raad van december is toegezegd. We hebben erg geprobeerd om daar toch een goed voorstel van te maken en daar waar het college het meent te kunnen maken geen reactie te geven op een door ons voorgestelde route van de bus, noch een reactie van Centraal Nederland heeft ons bereikt, kun je dat negatief uitleggen. Je kunt het ook positief uitleggen, zo van: datgene wat wij voorgesteld hebben is dus haalbaar. Zolang u geen nee zegt, is het voor ons ja. Dus vandaar dat wij het voorstel dat we in de commissie hebben gedaan ook nu nog ter tafel brengen. We denken dat eenrichtingsverkeer voor alle verkeer in de straat mogelijk moet zijn, ook voor de bus, dat is voor ons een harde voorwaarde. We horen nu graag de reactie van het college daarop. Wethouder SWINKELSVoorzitter, het college is blij dat de maatregelen die we zelf met nogal wat moeite voorgesteld hebben naar aanleiding van de besluit vorming in december, aanvaard worden en dat er dus in ieder geval een krediet is voor verkeersremmende maatregelen. Wat het amendement betreft, er zijn voldoende argumenten over tafel gegaan,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 100