17 maart 1994 - 21 - Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, in eerdere discussies is er ook wel eens gesproken over het ter beschikking stellen van een krediet waarbij u de mogelijkheid gegeven werd om aan te geven daar waar u dacht het krediet voor te gebruiken, zoals hier staat 75.000,=, daar heeft u een opbouw voor, al die plateaus, een bussluis, enzovoorts. Wij zeggen u nu als drie fracties: een plateau in ieder geval minder en een bussluis minder. Daarin kunt u nagaan dat u wat ons betreft het maximum van 75.000,= kunt toestaan in dit collegevoorstel, maar -zoals wel vaker gebeurt- willen wij graag dat u terug komt in de commissie met betrekking tot de financiën. Dat houdt in dat u waarschijnlijk, gezien de hoeveelheid centen die u nodig acht voor die plateaus en bussluizen, ergens in de richting van 35.000,= zult uitkomen. Nou, dat lijkt me geen enkel probleem, om die snelheidsremmende maatregelen toe te staan. Wat bedoeld wordt is dat het raadsvoorstel moet doorgaan, want anders zou het amendement op het raadsvoorstel niet door kunnen gaan. Laat dat duidelijk zijn. Het financiële voorstel, daarop verwachten we van u een aanvulling in de commissie terug. Wethouder SWINKELSVoorzitter, in de commissie is nadrukkelijk gesproken over de bedragen en reeds eerder is de bussluis vervallen, dat is in de commissie al afgesproken. Die bedragen zijn ook genoemd, ik heb ze toevallig ook bij me. De bussluis levert een besparing op van 36.000,= Heer WITTE (GGS)Voorzitter, is het niet veel verstandiger om het voorstel van de heer Boerkoel te volgen en terug te komen in de commissie? Dit wordt toch een eindeloze discussie en heen en weer getrek over amendementen en dingen waarvan we helemaal niet kunnen inzien of ze kunnen ja of nee. Heer BOERKOEL (PvdA)Ja, maar ik ben vervolgens nieuwsgierig naar wat een plateau kostKunt u dat ook even zeggen? Wethouder SWINKELSJa, ik denk dat alles ter inzage ligt, maar er zijn zoveel keren aangepaste voorstellen gedaan. Het is allemaal bekend bij de commissie, maar als u het graag nog een keer wilt behandelen, dan komt het weer terug. Heer BOERKOEL (PvdA)Nee, maar als het de commissie bekend is, dan is ook de voorzitter bekend en is de vraag simpel te beantwoorden. VOORZITTER: De wethouder zegt toe dat het in de commissie behandeld zal worden. Mag ik constateren dat de raad ermee kan instemmen dat wij met de detaillering van de te besteden bedragen dus nog een keer in de commissie komen, dat wij aanstaande dinsdag in het college over de te nemen verkeers maatregelen spreken, conform het aangenomen amendement en dat ten aanzien van de financiën geldt dat de 75.000,= in ons voorstel duidelijk als een plafond moet worden gezien en ernaar gestreefd moet worden, zoals de heer Boerkoel zegt, het Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Nee, voorzitter, ik ben er dus niet voor om dat krediet nu al te stellen. VOORZITTER: Dan breng ik het voorstel in hoofdelijke stemming. We krijgen nu iedere keer discussie, dan wordt u geacht tegen te zijn, mijnheer Meilof. Nog meer tegenstemmers? Heer WITTE (GGS)Ja, uiteraard, voorzitter. Wij zijn ook tegen. VOORZITTER: Wenst iemand hoofdelijke stemming? Akkoord. Ik breng het geamendeerde collegevoorstel in stemming. Ik begin bij mevrouw Gerritse. U kunt zich uitspreken voor of tegen. mevrouw Gerritse, voor; mevrouw Stekelenburg, voor; de heer Visser, tegen; de heer Jansen, tegen; de heer Van den Breemer, voor; de heer Verheus, voor; de heer Van Logtenstein, voor; de heer Plomp, voor; mevrouw Huberts, voor; mevrouw Swinkels, tegen; de heer Meilof, tegen; de heer Witte, tegen; de heer Boerkoel, voor; de heer Zwaanenburg, voor; de heer Ebbers, voor; mevrouw Van Gorkum, tegen; mevrouw Van

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 108