20 januari 1994 Progressief Soest, die gaat over politie, het gevoel van onveiligheid en het voorkomen van criminaliteit. Ik denk dat deze motie precies weergeeft wat we al jaren met z'n allen vertellen, dat we moeten zorgen dat er meer preventie zal moeten komen en dat er wat meer politie op straat zal moeten komen. Als ik dan net hoorde dat we eerder 600.000,= gaven en dat ons voorstel is om weer 600.000,= te geven, dan moet ik even wijzen op het feit dat we toen 600.000,= gaven en daar niet zo'n directe omlijsting van gegeven hebben als straks bij het initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid aan de orde komt. Het betekent dus, mijnheer de voorzitter, dat deze motie uitstekend aanvult wat deze gehele raad -en dat is niet een optie van Progressief Soest alleen- al eerder heeft uitgesproken, namelijk de zorg die wij hebben om de veiligheid van Soester burgers en het gevoel van veiligheid dat er zoal bestaat Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, maar Progressief Soest dient het wel in. Heer BOERKOEL (PvdA)Daar ben ik ook mee begonnen, daarom zei ik ook: de motie van Progressief Soest. Ik heb helemaal niet gezegd dat het een motie van wie dan ook zou zijn anders dan Progressief Soest. Ik ben er ook van overtuigd wat eerder in a.b.z. gezegd is -de heer Jansen zei dat vanavond ook- dat deze motie per se geschreven zou moeten worden om druk uit te oefenen op de landelijke overheid, dat spreekt mij zeer aan. We zullen ook graag bereid zijn deze motie te ondersteunen. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, alle lof voor het initiatief van Progressief Soest. Het is toch maar een grote verdienste om hier een motie te presenteren over een onderwerp dat ons allemaal zo bezighoudt, op deze manier verwoord. Ik heb echt alle lof voor mevrouw Tomassen. Mevrouw TOMASSEN (PS)Maar Progressief Soest stond alleen bij de nachtwake. En Progressief Soest was ook alleen bij het protest indertijd. Toen hadden we niet zoveel steun. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, als ik mevrouw Tomassen dan even mag aanvullen? De nachtwake en het protest dat zij daar gedaan heeft, dat ging over het openhouden of het sluiten van het politiebureau 's nachts. Toen is ons uitgelegd als raad door de politie dat het open zijn van het politiebureau 's nachts betekende: minder politie op straat. Dat was de reden dat toen die keuze gemaakt is, weliswaar niet door Progressief Soest, maar dat neemt niet weg dat deze motie op een hele andere basis is en we deze dan ook graag zullen steunen. VOORZITTER: Het woord is aan de heer Van Wuijckhuijse, zonder interruptie kan hij verder spreken. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, ik geef u het voordeel van de twijfel, gelet op het feit dat we met een nieuw reglement van orde te maken hebben. Alle lof dus aan Progressief Soest voor het indienen van deze motie, daar was ik gebleven. Ik meen dat echt. Ik heb in de commissie a.b.z. gezegd dat wij een initiatief, zoals nu dan inderdaad genomen door Progressief Soest, zouden ondersteunen. Ik heb daar ook wat kanttekeningen bij gemaakt. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de criminaliteit in onze maatschappij en de manier waarop we daarmee omgaan, en de toch ook nog niet helemaal uitgekristalliseerde reorganisatie bij de politie -niet helemaal uitgekris talliseerd is dan nog heel zwak uitgedrukt- doet zich toch afvragen of het puur en alleen verhogen van het aantal politie-agenten in wat voor soort uniform en met wat voor hoeveelheid sterren dan ook, puur de oplossing zal bieden voor de problemen zoals we die ondervinden. Die problemen zijn natuurlijk direct, in de zin van dat er bijvoorbeeld bij je ingebroken wordt of dat je lastig gevallen wordt of iets dergelijks. Maar ook indirect, in de zin dat je een gevoel van onveiligheid hebt. Wij zijn heel duidelijk van mening -in die zin zou ik de heer Meilof toch van ganser harte willen ondersteunen- dat je absoluut niet kunt volstaan met het op straat brengen van meer geüniformeerde politie. Dat kan een onderdeel zijn, maar we geloven absoluut in een aanpak waarbij je in de wijk kijkt naar: wat kunnen we hier in deze wijk doen met de bewoners van deze wijk om het veiligheidsgevoel te

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 10