17 maart 1994 - 25 - ondertussen voorlezen? Amendement op raadsvoorstel 94-14 reconstructie overweg Soest-zuid. in verband met juridische aansprakelijkheid te wijzigen c.q. te realiseren: verplaatsen fietsenstalling van Parklaan naar overzijde Bosstraat aanleg extra fietsenstalling(en) aan de Bosstraat aanleg P en R plaats aan de Bosstraat opheffen tweerichtingen fietspad zijde Parklaan aanleg tweerichtingen fietspad zijde Bosstraat. PvdA, CDA, WD en GGS Voorzitter, wij menen hiermee tegemoet te komen aan een juridische kwestie, die in ieder geval veel minder financiële ruimte van ons vraagt dan u in het voorstel heeft gedaan. Wij menen dan ook dat het een goede zaak zou zijn het op deze manier aan te pakken. VOORZITTER: Het amendement wordt rondgedeeld. Ik mag aannemen dat de fracties die het mede ondertekend hebben de inhoud kennen en ermee akkoord zijn. Ik kijk nu met name even naar de fracties die het niet mede ondertekend hebben, wil iemand daarvan het woord voeren? Heer WITTE (GGS)Voorzitter, ik wou toch even een korte toelichting geven, naast wat mevrouw Stekelenburg heeft gezegd. Er worden geen aantallen genoemd. Wij willen daarom graag dat er een aanvulling komt, namelijk dat de fietsenstalling een 260 zal bedragen. Dat is precies het aantal dat door de ambtenaren is aangegeven, dat van Smitsveen, Klaarwater en Overhees afkomt. Dan kunnen al die mensen aan de rechterkant gaan parkeren. Wij vinden dat dat ten koste moet gaan van autoparkeerplaatsen op de P en R plek. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ik ben niet gelukkig met het amende ment, simpelweg vanwege het feit Ik kreeg een koekje van mijn buurman om mijn mond te houden! Ik maak mijn zin afsimpelweg omdat er staat: het opheffen van het tweerichtingen fietspad zijde Parklaan. Dat betekent dat we een bewuste keus die ambtelijk goed doordacht is -omdat, als dat fietspad er niet ligt, er toch in de praktijk gebruik gemaakt wordt van het fietspad als een tweerichtingen fietspad- gaan opheffen. Dat betekent dus dat we een verkeersonveilige situatie creëren, die we niet wensen en waar we tijdelijk dan de ogen voor dicht doen, omdat we een wat goedkopere oplossing willen. Dat vind ik slecht. We hebben er uitgebreid in de commissie over doorgepraat, we zijn hier goed over geïnformeerd, we weten ook dat de grootste fiets- verkeersstroom gebruik van deze kant van de weg maakt en die komt niet aan de kant van de Bosstraat aan. Dus, met andere woorden, we gaan een voorziening weghalen voor de grootste verkeersstroom van fietsers en we lokken hen uit om langs de verkeerde kant van de weg op het fietspad te rijden, waar ze in de toekomst niet meer mogen rijden. Daar komt dan ook geen boom, want het is geen fietspad meer, dus we creëren een extra onveilige situatie. Dit is een slechte oplossing. Heer LOKKER (CDA) Voorzitter, wij vinden het een hele slechte zaak om een investering te doen van meer dan 350.000,= alleen al voor fietsers die oneigenlijk gebruik maken van een route. Dus die paar ruige fietsers die tegen de regels in gaan, daarvoor zouden wij die investering moeten doen. Ik vind dat dat niet een gemeentelijke taak is, je hebt als gemeente wel de taak om de mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen de goede richting te nemen, die is helder aangegeven. Ten aanzien van de aantallen fietsers, dat is zeer wel verdedigbaar, omdat, als je kijkt naar Hees en Overhees, er nu dus aan die zijde een goede parkeerplaats komt voor fietsers, uitgebreider dan het fietsenstallinkje aan de andere kant nu, waarvan de weten de capaciteit te gering is. Dan denk ik dat het een goed voorstel is, dat ons in ieder geval een heleboel geld bespaart, zeker totdat we weten wat we uiteindelijk met Soest-zuid van plan zijn. Want ook dit is dan misschien weer zo'n deeloplossing waartegen iedereen zo fulmineert. Mevrouw VAN ECK (D66)We hebben in de commissie uitgebreid over de veiligheid gesproken, waarom dit voorstel voor ons ligt. Ik krijg niet de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 116