17 maart 1994 - 26 indruk dat het voorstel dat we nu net voor ons kregen, een grotere veiligheid waarborgt. Ik denk dat het onveiliger wordt. Meer oversteekplaatsen, meer fietsers die oversteken, meer voetgangers die oversteken. Wij denken niet dat we hier voor moeten stemmen. We zijn voor het collegevoorstel. Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, dit is eigenlijk weer een zigzagbeleid, als we dit amendement zouden volgen en aannemen. De verkeersveiligheid heeft bij Progressief Soest/Groen Links een hoge prioriteit. We hebben de mogelijkheid dus nu gecreëerd voor fietsers om aan beide zijden daar te fietsen en het station te benaderen. Ik denk dat je dat niet nu weer terug moet nemen en wijzigen, want de fietsers blijven gewoon aan die kant rijden, dat kan je gewoon niet tegenhouden. Dat is de ervaring en daarom hebben we ook besloten Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, mag ik even interrumperen? Het bijzondere is namelijk dat die maatregel getroffen is, dat tweerichtings verkeer, omdat het al zo was. Men reed al aan de verkeerde wegkant. Dus, met andere woorden, het is een situatie waarvan we zeggen: de fietser doet nu eenmaal zo, dan moeten we het maar zo veilig mogelijk aanpassen. Mevrouw TOMASSEN (PS)Dank u wel voor uw steun, want dat bedoelde ik ook te zeggen, ik hoop dat dat duidelijk was. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, mag ik ook een interruptie plaatsen? Je mag ook niet door rood stoplicht rijden, maar men doet het wel. Hetzelfde als hier, je mag niet links rijden, als je het vervolgens doet, dan is het rekening man Mevrouw TOMASSEN (PS)Maar wij hebben het nu gecreëerd dat het wél mag. Daarom moeten we het niet nu weer opheffen, dat is heel onlogisch. VOORZITTER: Ik denk dat we beter rekening mens kunnen zeggen, in plaats van rekening man. Dat is emancipatorisch verantwoorder. Heer VAN DEN DEIJSSEL (GGS)Mevrouw Tomassen, het wordt nu gedoogd, want er staat geen bord. Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, ik zou er wel voor willen pleiten om zo'n mooie glazen fietsenstalling bij de autoparkeerplaatsen aan de overkant te maken. Kennelijk is daar toch behoefte aan, de mensen willen daar toch fietsen parkeren en dan kunnen ze gewoon oversteken. Ik sta achter het collegevoorstel Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, ik heb even een vraag aan mevrouw Tomassen. Ze staat achter het collegevoorstel, dat is het totaal van het bedrag dat er staat. Ze stelt vervolgens het college voor om naast het collegevoorstel ook nog een fietsenstalling te doen. Dan is het gebruikelijk in deze raad om even de dekking aan te geven. Misschien kan dat ook nog even? Mevrouw TOMASSEN (PS)Dat kan uit de drie O'tjes. VOORZITTER: Daar voeg ik een vierde O aan toe: oh. Heer LOKKER (CDA)Mijnheer de voorzitter, mevrouw Tomassen neemt ons nu toch denk ik in het ootje. Dit vind ik niet meer serieus. Mevrouw HUBERTS (WD)Voorzitter, de O die ik zou willen toevoegen is inderdaad de O van onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar, deze reactie. In de commissie heeft de WD-fractie al aangegeven dat we bij Soest-zuid het liefst een praktische aanpassing willen realiseren. Dat wordt nu voorgesteld, dat hebben wij voorgesteld en ik begrijp werkelijk niet waarom men zo'n moeite heeft met het feit dat we het tweerichtingen fietspad aan de zijde van de Parklaan willen opheffen. Daar waar de fietser nu de Nieuweweg moet oversteken zonder verkeerslichten en dan dus dat fietspad oprijdt, kan hij straks met verkeerslichten de Koningsweg oversteken, prachtig over het nieuwe tweerichtingen fietspad aan de zijde Bosstraat rijden, daar de fiets stallen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 118