nr04 NOTULEN van het verhandelde in de buitengewone vergadering van de raad der gemeente Soest op donderdag 7 april 1994, aanvang 19.00 uur. Voorzitter: de heer J. de Widt, burgemeester; Secretaris: de heer W.P. de Kam. Aanwezig de leden: W.A. Blaauw, mevr. A. Blommers A.W. van den Breemer, G.L. van den Deijssel, J.J. - van Veelen, mevr. B.M. Gerritse - van Ee, mevr. Huberts, F.L. Jansen, F. Kingma, A.F.M. Krijger, Logtenstein, J.P.J. Lokker, W.R. Meilof, J.L. mevr. W.A.A. Stekelenburg -Ruitenburg, Tomassen - Holsheimer, C. Verheus, J. Visser, H.L Wuijckhuijse en J.A. Zwaanenburg. - Biezeno, C. Boerkoel, Ebbers, mevr. G. van Eek E. van Gorkum, mevr. E. R.W. Krol, R.A. van Menne, G.A.W.G.A. Plomp, mevr. J.M. Swinkels, mevr. A.D. Witte, J.B. van VOORZITTER: Het is zeven uur, ik open de buitengewone raadsvergadering en heet u allen bijzonder welkom, niet alleen de raadsleden, het college, maar ook de partners en in het bijzonder diegenen waarvan wij vandaag afscheid nemen, omdat zij niet meer zullen terugkeren in de nieuwe gemeenteraad, zoals die door de bevolking van Soest is gekozen en die volgende week geïnstalleerd zal worden. Familie, vrienden en kennissen van degenen die afscheid nemen vanavond, begroet ik ook. Wij stellen het zeer op prijs dat u de uitnodiging van het gemeentebestuur hebt aanvaard om hier vanavond aanwezig te zijn. Herzlich Willkommen auch Kollege aus Soest, Peter und Renate Brüseke. Herzlich Willkommen, wir freuen uns sehr dass Sie hier sind. Alle overige aanwezigen die hier deze bijeenkomst extra luister bijzetten, wij vinden het plezierig dat u zowel hier beneden als boven en in de hal wellicht, getuige bent van wat er allemaal gaat gebeuren hier vanavond. Voor degenen die dat niet weten, is het goed dat ik even het programma noem, zodat u ook weet wat er gaat gebeuren. Ik zal zelf zo dadelijk het een en ander zeggen, dan geef ik het woord aan de nestor van de nieuwe raad -vanaf volgende week is de heer Blaauw de nieuwe nestor-vervolgens zal ik het woord geven aan wethouder Menne en wethouder Kingma, dan aan de huidige nestor van de raad, de heer Verheus en die zal dan spreken ook namens alle raadsleden die dus deze raad gaan verlaten. Dan sluit ik deze vergadering, om dan het woord aan mijn collega Brüseke te geven. Daarna nodig ik u allen uit voor een receptie Ik wil beginnen met alle raadsleden die zich hebben ingezet -en dat bent u allen- in de afgelopen vier jaar, mede namens de gemeentesecretaris, namens het ambtelijk apparaat ook, heel hartelijk te bedanken voor alles wat u hebt gedaan. Het heeft veel tijd en energie van u gevergd. Ik ga geen volledig overzicht ervan geven, dat weet u veel te goed. Ik zou het zo willen samenvatten: er is veel besproken, er is veel inspraak geweest, er is veel besloten, er is veel tot stand gekomen, er zijn uiteraard voorstellen van het college verworpen of aangehoudenzaken zijn nog in behandeling, te veel om hier nu verder op in te gaan. Ik zal dat ook niet doen, maar zonder uw inzet was het niet mogelijk, daarvoor heel hartelijk dank. Dank dus aan allen, wethouders en raadsleden. Maar ik zou ook voor deze vierjarige periode onze ambtenaren die ons met raad en daad ter zijde hebben gestaan, willen bedanken, evenals de pers en onze raadsnotulistewant zij hebben het allemaal verslagen, hetzij in de notulen, hetzij in de kranten of op de foto's. Nu ik het toch over foto's heb, u hebt allen als herinnering aan deze vierjarige periode op uw tafel een foto gevonden. Die is enige tijd geleden gemaakt en u kunt uzelf vergelijken met het plaatje, dan kunt u zien of u nog wat ouder geworden bent en de dames zijn uiteraard wat jonger geworden. Wij nemen afscheid van zeven raadsleden, waarvan twee wethouders. Zij gaan ons verlaten. Het is een grote aderlating in het bestuur, het hoofd van de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 122