7 april 1994 verband houden met elkaar, want het zout was betaalmiddel, nou dan is al gauw de relatie gelegd, want u was altijd met betaalmiddelen in de weer, het was zout in uw pap. Daaruit kon ik als enige -maar wellicht heeft u er straks zelf een andere verklaring voor- uw bijnaam van «ijzeren wethouder» kunnen verklaren U was iemand van veel woorden. Sommigen voegen daaraan toe dat dan achteraf bleek dat u niks gezegd had. Ik zou er een andere typering naast willen zetten, dat komt weer bij die ijzeren wethouder: veel woorden en weinig geld. De andere portefeuillehouders in het college moesten vechten om bij u geld los te krijgen. Dat is een positieve eigenschap voor een wethouder van financiën, het is ook zijn taak. Dat heeft u met verve gedaan. Dames en heren, ik heb al twee personen genoemd die een soort gidsfunctie vervulden voor deze wethouder, Drees en Lubbers, maar er hoort ook nog een dame bij, waar hij altijd vol trots over sprak, als voorbeeld werd dat in het college genoemd, dat was Elske ter Veld. Ik begreep ook niet altijd helemaal waarom, maar je moet in het leven ook niet alles willen begrijpen, denk ik dan maar. Zo hoor ik ook iedere keer weer nieuwe verhalen over «de nacht van Menne». Gisteravond werden wij lekker gemaakt door de heer Menne, hij zou ons wat details vertellen, onder andere wat over mevrouw Tomassen, de heer Visser en ik dacht anderen ook. Er heeft iets plaatsgevonden, maar dat kwam er gisteravond niet uit, dus dat houden we nog tegoed. Mijnheer Menne, wij nemen vandaag afscheid van u. Wij willen u heel hartelijk danken voor alles wat u in al die jaren, achttien jaar raadslid, zestien jaar wethouder, hebt gedaan. Wij hebben volgende week maandag voor collega Kingma een symposium rondom de onderwerpen die hij in zijn portefeuilles heeft. Wij hebben voor u vanavond in de hal nog een verrassing, maar daar kan ik nu nog niet op vooruitlopen. Dat komt straks nog. Dames en heren, ik wil afronden met te constateren dat wij als gemeente bestuur, hier vanavond bij elkaar zijnde, afscheid nemen van een markant raadslid, van een markante wethouder. Ik denk dat wij niet het laatste woord vanavond gesproken zullen hebben over hem, zijn geest zal nog lang rondwaren, we zullen hem nog vaak in herinnering roepen, zijn gevoel voor humor, zijn kwaliteiten. Dat is ook goed. Ik rond af met de mededeling dat ik, mijnheer Menne, u mag meedelen dat bij Koninklijk Besluit van 29 maart 1994, nummer 94002552, drs. J.L. Menne, wethouder te Soest, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ik zou daarom u willen uitnodigen, samen met Joke. VOORZITTER: Zij blijven nog even hier staan, dames en heren, omdat ik als eerste -u krijgt straks allemaal de gelegenheid- hun mag feliciteren. Samen hebben ze dit verdiend. Eigenlijk hadden ze samen deze onderscheiding moeten hebben. We hebben er weer een nieuwe ridder bij in de raad, er zitten er hier al een aantal. Wij zijn er trots op dat we er weer een ridder bij hebben. Van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat we jullie samen nog heel lang in goede gezondheid in Soest als ridder en ridderes, ridderin, wat is het? mogen zien. Ik heb gevraagd of ze even willen blijven staan, dames en heren, want behalve deze bloemen en deze koninklijke onderscheiding wilden wij hun samen een cadeau geven. Het was het meest praktische om het op deze manier te doen. Ik zou zeggen: onthullen jullie het zelf maar. VOORZITTER: Dan ga ik naar wethouder Kingma, dames en heren, die om heel andere redenen, om gezondheidsredenen een langer lidmaatschap van deze raad en het wethouderschap niet kan uitoefenen. Zoals hij het zelf heeft gezegd, hij stelt zich niet meer beschikbaar als wethouder voor een volgende periode, omdat zijn gezondheid -hij lijdt aan de ziekte MS- hem de erkenning afdwingt dat het wethouderschap een te zware belasting is en begint te worden en hij de waarschuwingssignalen van zijn lichaam niet ongestraft kan blijven negeren. Dat betekent dat wij node afscheid nemen, want zo mag ik het toch zeggen, zo heb ik het ook begrepen uit de reacties van u allen, niet alleen in dit huis, maar ook ver buiten dit huis, ook in het gewest. Die waren allemaal hetzelfde wat dat betreft. Wij nemen afscheid van een heel andere persoonlijkheid in de persoon van de heer Kingma dan zoals ik zojuist de heer Menne heb toegesproken. We hebben hier te maken met een man die in de techniek begonnen is, een studie HTS elektrotechniek. Dan is het grappig om te zien in welke portefeuilles hij dan uiteindelijk terecht komt. Niet direct een logisch verband. Maar, we kennen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 126