20 januari 1994 - 6 - verhogen en te voorkomen dat dit soort problemen zich daar voordoen? We denken dat dat een oplossing is die veel meer zal wortelen in de samenleving dan puur en alleen het ophogen van het aantal politie-agenten. Aan de andere kant, uit deze motie van Progressief Soest spreekt ook een verontrusting. Die verontrusting delen wijWij zijn ook van mening, samen met Progressief Soest dat de politie zich misschien meer bewust zou moeten zijn van en harder zou moeten werken aan het in de wijk brengen van de politie-agenten, aan het meer zichtbaar in de wijk brengen van de politie-agenten. In die zin ben ik ook bereid de motie te ondersteunen. Daarbij zou ik u dan nog willen vragen of u de motie niet alleen stuurt naar Den Haag en alle raden van de gemeenten en dergelijke, maar ook gewoon aan de politie, zodat de verontrusting zoals we die hier voelen, ook bij de politie aankomt. VOORZITTER: Als ik dan namens ïjet college mag reageren, mede in aansluiting op wat we daarover in a.b.z. al hebben gezegd. Zoals u ziet uit de brief van 18 januari neemt het college de motie dus graag over. Ik zou bij uw opmerkingen hier vanavond geplaatst, een enkele kanttekening willen plaatsen. Ik denk dat het op zich goed is dat wij nog eens in de richting waar de motie naartoe gestuurd wordt, laten merken dat wij ons echt zorgen maken in het verlengde van onze burgers over de onveiligheid, niet alleen een gevoel van onveiligheid, maar de werkelijke onveiligheid. We constateren met elkaar dat in de nieuwe organisatie met name justitie een zwaardere inbreng heeft in de hele politie-organisatieOp zich kan dat goed zijn, de zwaardere criminali teit wordt daarbij primair aangepakt en een afgeleide daarvan moeten wij uiteraard ook de vruchten van plukken. Alleen, het moet er niet toe leiden dat met name de kleine criminaliteit in de gemeente daarvan de dupe wordt. Bovendien is het zo, een van u heeft het ook al gezegd, als je in de grote steden -daar is het gewoon noodzakelijk- de onveiligheid kunt terugdringen, dan mag het niet zo zijn dat de criminaliteit daar op de vlucht gaat en dan in onze regio aan de slag gaat. Daar zitten we niet op te wachten. Dus ik denk dat het goed is, wij voeren met elkaar een integraal veiligheidsbeleid, dat je op verschillende terreinen bezig bent. Tegen dat perspectief past deze motie heel goed, om overal waar het kan erop aan te dringen dat wij aan de veiligheid alles moeten doen, dat dat toch een zorg is die wij met ons allen hebben. Daar wil ik het bij laten. Heeft iemand behoefte om in tweede termijn te reageren? Mevrouw TOMASSEN (PS)Voorzitter, naar de heer Meilof en naar de heer Van Wuijckhuijse toe, de preventietaak met dat wijkwerk, daar staan wij volkomen achter. Ik denk dat iedereen dat haast wel bekend moet zijn. Maar daarvoor hebben we ook wat meer politie, vooral die wijkagent nodig. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, u begrijpt best dat ik helemaal niet tegen de gedachte ben dat we meer politie hier binnen zouden krijgen. Ik stem tegen, omdat ik iedere vorm van te gemakkelijke afwenteling van problema- tieken ook vlak voor de verkiezingen niet wil ondersteunen, ook niet als het heel leuk klinkt. Ik ervaar dit als een te gemakkelijke vorm van afwenteling. Mevrouw TOMASSEN (PS)U weet dat ik de motie ook had ingediend als er geen verkiezingen waren geweest. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Dat acht ik mogelijk. Ik vind het gevaar van dit soort zaken dat je het gevoel hebt: we hebben weer iets moois gedaan naar de burgers. We weten ook dat het niks uitwerkt, we weten niet dat het zal effectueren in wat dan ook, maar we hebben er toch iets moois voor gedaan, we hebben meer geld gevraagd, we hebben laten merken dat we meer agenten zouden willen. Tegelijkertijd geeft het ons een kleine vrijbrief om net iets minder actief te zijn op die fronten waar we echt actief moeten zijn en waar het iets van óns vraagt. Want als wij ambtenaren in moeten zetten, als wij de burgers moeten activeren, als wij in de wijken hard aan het werk moeten om groepen burgers actiever te krijgen in een eigen gevoel van veiligheid en arbeid aan veiligheid, dan is het veel moeilijker. Dat kost ons meer energie en misschien ook wel ietsje meer geld, maar dat valt tot nog toe wel mee. Het is in ieder geval effectiever. Ik vind het daarom jammer als wij op deze manier makkelijk afwentelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 12