7 april 1994 - 5 - langzamerhand ook wel. Nogmaals, ook jullie van harte gefeliciteerd. Wij willen ook jullie namens het gemeentebestuur een cadeau meegeven, dat is hierin verpakt. Ik heb begrepen dat het verband houdt met jouw hobby, Frans. Of je het kunt gebruiken bij jouw mobiele studio of anderszins, we zullen het merken, want je bent een actief iemand op het gebied van geluidsregistratie, jazz en muziek. Ik weet zeker -maar dat hebben we via Marijke gehoord- dat dit een wens van je is, ik hoop dat je er heel veel plezier van zult hebben. VOORZITTER: Dames en heren, ik ga door. Nu kom ik bij de nestor van de raad, de heer VerheusHij is nauwelijks zichtbaar achter de planten, maar hij zit er toch, hoor. Dames en heren, de nestor -ik noemde het zoeven al- is vanaf 4 september 1962 lid van onze gemeenteraad. Meer dan dertig jaar! Dat komt niet zo heel veel voor in ons land, dat iemand zich zo lang inzet voor het algemeen belang van een gemeente. Ik zal niet uw hele doopceel meer lichten, we hebben dat in deze ruimte al een aantal keren mogen doen, mijnheer Verheus. Tot 27 augustus 1993 was u fractievoorzitter, ik denk dat u in die ruim dertig jaar in alle raadscommissies wel eens een keer actief bent geweest, daarnaast ook nog in de commissie voor de beroepschriften en in het georganiseerd overleg. U hebt uw sporen al verdiend, gedeeltelijk eerst gecombineerd met uw werk bij de Koninklijke Luchtmacht en naast dit alles hebt u ook nog tijd gevonden om u in te zetten voor allerlei maatschappelijke functies op het terrein van onderwijs, van de kerk, allemaal voornamelijk in Soesterberg. Volgende week stopt u ermee. Dat zou voor andere mensen voldoende reden zijn om echt helemaal niets meer te doen en thuis naar de televisie te gaan kijken of in de tuin te werken, maar nee, de heer Verheus is een aantal jaren geleden met iets nieuws begonnen: hij houdt zich bezig met de jumelage Soest/Kozle in Polen. Dat doet hij weer vol energie, zoals we hem hier ook altijd gekend hebben. Wij kennen u, mijnheer Verheus als een beminnelijk iemand, geen scherpslijper, u wist altijd -zeker in de tijd dat u fractievoorzitter was en nestor van de raad- bepaalde scherpe punten weer glad te krijgen. U bent gematigd, u houdt van compromissen en u was een voortreffelijk vertegenwoordiger van de Soesterbergse belangen. Daarvoor heel hartelijk dank. Dames en heren, de heer Verheus, dat zult u wel begrijpen, is in die dertig jaar al een keer gehuldigd. Hij heeft de gemeentepenning mogen ontvangen in 1987, toen hij 25 jaar raadslid was. In 1980 ontving hij de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in zilver, met de zwaarden, dat krijg je als je bij de krijgsmacht bent. En 30 april 1992, hier in deze zaal, is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Mijnheer Verheus, ik wil u heel hartelijk bedanken voor alles wat u in die tijd gedaan hebt. Ik denk dat er maar weinigen zijn die zich dat allemaal nog precies zullen herinneren, omdat er in Soest veel veranderd is in al die jaren. Mag ik vragen of u naar voren wilt komen om namens het hele gemeente bestuur een cadeau in ontvangst te nemen, als herinnering aan dit langdurig raads1i dmaat s chap VOORZITTER: Dan kom ik bij u, mijnheer Ebbers, ook bijna verstopt achter de bloemen. Raadslid, ook heel lang in deze gemeenteraad, dames en heren, vanaf 6 april 1966. Van 1970 tot 1978 is hij wethouder geweest, met onder andere de portefeuilles financiën, woningbouw, planning automatisering, het gasbedrijf, het slachthuis en nog een aantal zaken, die ik niet volledig zal noemen. Raadscommissies ook diverse, woonruimtebeleid, winkelbeleid, commissie gasbedrijf, in het Gewest Eemland heeft u uw sporen verdiend. Ik geloof dat u nog de enige bent die van het begin af aan bijna aan de wieg heeft gestaan van het Gewest Eemland. U ziet hoe zo'n gewest zich heeft ontwikkeld van heel eenvoudig tot een gewest waarvan ik denk en verwacht dat het steeds zwaarder zal worden. De commissie voor de beroepschriften hebt u gedaan, ik denk dat het ook heel goed is dat u, als wijs man, daarin zit met uw lange staat van dienst en veel ervaring. Ook u bent een goed vertegenwoordiger geweest van de Soesterbergse belangen. Wij konden het altijd in de raad merken, dames en heren, welke raadsleden uit Soesterberg kwamen, dan hielden de andere raads leden even hun mond om de Soesterbergers vrijuit te laten gaan en dan moest iedereen het afwegen tegen de belangen van Soest. Hoe dat is uitgepakt, dat laat ik maar aan u over om dat te beoordelen. U gaat volgende week onze raad verlaten, mijnheer Ebbers. Ik heb begrepen dat u nog enige tijd fractie-assistentie zult verlenen, dus we zullen u nog wel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 130