7 april 1994 - 7 - dit geloof ik nog nooit meegemaakt. Een kwart van de raad wordt vervangen door nieuwe raadsleden. Misschien is het wel goed voor Soest, we zullen het zien. Bijna allen vertrekken om persoonlijke redenen, een paar moeten vertrekken hoewel ze dat niet van plan waren, omdat de verkiezingsuitslagen daartoe de noodzaak hebben gebracht Laat mij beginnen met hier aan de rechterkant -voorzitter, u bent linksom gegaan, dan ga ik rechtsom- Gemeentebelangen Groen Soest, waar wij van twee leden afscheid moeten nemen, van Elske van Gorkum en van Gerard van den Deijssel. Beiden hebben hun actieve inbreng in de commissies gehad en kunnen terugkijken op een goede raadsperiode voor hen persoonlijk en op de goede bijdrage die zij geleverd hebben aan het wel en wee van de gemeente Soest. Elske vertrekt vrijwillig vanwege haar werk en Gerard is niet meer in aanmerking gekomen voor een nieuwe raadsperiodeMet Gerard heb ik wel samengewerkt in een commissie. Ik denk dat ik dat zeer heb kunnen waarderen, zeker vanwege de af en toe wat cynische inbreng, maar het was altijd wel geslaagd. Zoals ik zei, Elske vertrekt vrijwillig, maar ik denk dat ze allebei misschien nog wel op de achtergrond met ons blijven samenwerken in schaduwfracties of op welke meinier dan ook. Namens alle raadsleden wil ik u als collega hartelijk danken voor de periode dat u met ons hebt willen samenwerken Dan ga ik een stapje verder, dan kom ik bij de fractie van D66 bij mevrouw Van Eek. Ook Gré heeft de wens te kennen gegeven dat zij niet langer in de raad wil blijven en dat zij de fractie gaat verlaten. Ik heb ook het genoegen gehad met haar samen in een commissie te zitten, voorzitter, dat was geloof ik ook nog de commissie waar de meeste vrouwen in zaten, de mannen hadden het daar nog wel eens wat moeilijk. Het typerende was altijd dat Gré op een bijzonder prettige wijze tijdens haar speech kon zeggen: "Ach, wethouder, ik zou nog wel eens even een paar vragen aan u willen stellen, of kunt u mij hier of daar nog eens wat uitleg over geven"Het was in ieder geval een plezierig raadslid en voor ons als commissielid prettig om mee te werken. Gré, ook namens de andere raadsleden, maar zeker ook namens mijzelf, bedankt voor de prettige samenwerking in de commissie. Dan kom ik een stap verder. U hebt het al gezegd, voorzitter, de kleine grote man achter die bloemen daar, die ook vrijwillig wil vertrekken, onze oude nestor, die vele malen vanaf deze plaats ons heeft toegesproken. Cees Verheus, 32 jaar raadslid, lange jaren fractievoorzitter, te veel om allemaal op te noemen, de voorzitter heeft het net ook al gememoreerd. Goede wijn behoeft geen krans, we hebben dat aan alle kanten kunnen merken, aan de onderscheiding die je gekregen hebt en ook aan de lovende woorden. Af en toe, Cees, vond ik het bijzonder knap hoe jij in netelige posities steeds jezelf in de hand had en hoe gemakkelijk en plezierig je, zonder je ooit op te winden, je uit die netelige posities wist te praten. Aan de andere kant, Cees, denk ik dat het ook heel knap van jou was om, zoals het CDA dus in elkaar zit, een rijtje mensen van verschillende geloven steeds weer rechts te laten richten en dezelfde taal te laten spreken. Ook jou wil ik namens de andere raadsleden hartelijk bedanken voor je fijne periode en je enorme collegialiteit hier in de raad. We zullen dat missen, maar ik denk dat ik persoonlijk je nog wel eens tegen zal komen, omdat jij ook een regelmatige fietser bent door Soesterberg, al roepend naar iedereen die jou kent en alle mensen die jij kent, met een gezellig woord te wisselen. Ik denk dat ook wij tweeën elkaar nog wel eens op de fiets tegen komen en het nog wel eens over het wel en wee van Soest en ook natuurlijk van Soesterberg zullen hebben. Cees, bedankt namens ons allemaal. Dan ga ik de rij verder af en kom ik bij mijn collega en fractiegenoot Joop Ebbers. Joop Ebbers, 28 jaar raadslid, net als Cees ook al geridderd, ook al vanwege zijn grote verdienste voor onze gemeente, want ik denk dat je dat niet zomaar wordt, ridder, maar dat daar wel iets speciaals aan vooraf heeft moeten gaan. Joop is altijd een uiterst actief en kritisch raadslid geweest en wij weten dat in de fractie ook maar al te goed, voorzitter. Vele jaren was hij wethouder van Soest. Ik heb hem nog meegemaakt in zijn woeste jaren, waarbij hij zich enorm op kon winden als hij aangevallen werd als wethouder, zijn zakdoek pakte, het zweet van zijn voorhoofd wiste en dan doorging. Joop, je was helemaal bezeten van je werk en je was daar meer dan 100% mee bezig. Uit jezelf heb je het wethouderschap weer willen verwisselen voor een raadszetel, misschien omdat het wethouderschap jouw persoonlijk leven ging beheersen door alle activiteiten, de aanvallen van commissies en raadsleden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 134