7 april 1994 - 8 - Je ging weer het bedrijfsleven in, maar als raadslid ben je dezelfde actieveling gebleven die je altijd was. Er ligt geen stuk in de raadskamer of jij hebt het gelezen en wij als fractiegenoten weten daar maar al te veel over mee te praten, want elke week vinden we weer aantekeningen van jou in ons kastje: heb je dit gezien? heb je dat gezien? In ieder geval, je had nog graag willen blijven, ondanks je lange staat van dienst en je leeftijd, maar onze leden van de WD hebben jou op een lagere plaats gezet omdat ze dachten: Joop heeft zolang meegedraaid, laat hij de fractie nog wat ondersteunen en voor hem kan dan iemand anders mee gaan lopen. Joop, als raadslid zullen we jou beslist missen hier in deze zaal, maar gelukkig dat je voor onze fractie bespaard blijft en dat je bereid bent om nog op de achtergrond voor ons actief mee te werken. Voorzitter, dan kom ik aan de hoofdtafel en dan moet ik afscheid nemen van een van onze wethouders, van Frans Kingma. Ook hij vertrekt vrijwillig, maar toch met een tragische achtergrond. U hebt het al gememoreerd, wij weten het, wij respecteren het. Ik wil erbij zeggen, Frans, we vinden het heel jammer. Je hebt gekozen voor je gezondheid en ik denk dat dat ook het enige juiste is. Je hebt gezegd: als ik me niet voor 100% in kan zetten, dan doe ik het niet meer, want 90% vind jij te weinig. Ik denk dat wij het wel zouden hebben geaccepteerd, omdat jij als wethouder en als persoon toch iemand was die wij hebben gerespecteerd en graag ook weer hadden geaccepteerd. We zullen je node missen. Als linksbuiten van het college zat je altijd zo rustig te kijken met je armen over elkaar, precies zoals nu. Als je aangevallen werd op je vak gebied van welzijn, dan vertrok je geen spier van je gezicht, maar met geweldig mooie zinnen en fraaie woorden wist jij je agendapunt meer dan vakkundig te verdedigen. Frans, we hebben nooit samen in een commissie gezeten, maar ik meen toch namens allen te mogen spreken als ik zeg dat we het fijn vinden dat jij hier in ons midden was en een goed, een duidelijk heel goed wethouder bent geweest. We hopen van ganser harte dat het met je gezondheid nog heel lang goed mag blijven gaan. Bedankt voor alles. Ook namens mij persoonlijk alvast gefeliciteerd met de koninklijke onder scheiding. Om daarmee door te gaan, voorzitter, moet ik afscheid nemen van de laatste in ons midden, dat is wethouder Menne, die ik ook vanaf hier wil feliciteren met de koninklijke onderscheiding. Het is weer een bewijs dat je die niet zomaar krijgt, dat je er veel voor moet hebben gepresteerd. Ook hij, u hebt dat gememoreerd, voorzitter, loopt al erg lang mee en is al zestien jaar wethouder. Hij is ook een bekend wethouder in Soest, niet alleen als lange- afstandloper op sportschoenen, maar ook als lange-afstandloper in de duur van vergaderingen. Jan had altijd de tijd en een vergadering duurde hem nooit lang genoeg. Een goed begin van de agenda eindigde nog wel eens wat chaotisch, omdat iedereen het woord wilde hebben en het ook weer kreeg, zonder op de volgorde te letten. Daardoor liep het nog wel eens uit de hand. Maar het bleek toch, voorzitter, dat wij hier een ijzeren wethouder hadden, zoals u ook al gezegd hebt. Hij is toch van roestvrij staal, want hij wist zich op een heel gemakkelijke manier te handhaven. Hij kwam misschien later nog wel eens op iets terug, zoals u ook al gezegd hebt, dat hebben we ook met begrotingen nog wel eens gemerkt. Jan was ook niet altijd even duidelijk, maar ik moet toch wel zeggen dat hij voor de financiën van Soest heel veel heeft betekend, vooral in de jaren die achter ons liggen, waarbij we hele moeilijke periodes hebben meegemaakt in het kader van de bezuinigingen -ik hoef maar te denken aan onze grondverkopen- en dat heeft hij toch allemaal goed volbracht. Daarvoor verdient hij ook namens de raad de hulde en onze dank. Ik hoop dat je veel van je vrije tijd zult genieten, maar je toch beslist af en toe eens op de hoogte zult stellen in deze zaal van de financiële toekomst van Soest. Ik heb begrepen dat dat ook een donkere tijd tegemoet zal gaan, maar misschien dat de nieuwe wethouder van financiën daar ook weer raad mee weet. Ook namens de gehele raad hartelijk dank voor de langdurige periode en prettige periode van samenwerking. Voorzitter, hiermee kom ik bijna aan het eind. Ik heb iedereen toegesproken die de raad gaat verlaten. Ik wou nog even memoreren dat Soest een fijne raad heeft. Het blijkt dat er weinig verloop is, weinig raadsleden die tussendoor gaan vertrekken. Het is prettig omgaan met elkaar, ondanks onze menings verschillen. Ik hoop ook dat dat in de toekomst zo mag blijven. We hebben in de achter ons liggen periodes wel eens wat rumoerige tijden gehad. We trokken af en toe bijzonder veel publiek, hadden dat misschien aan onszelf te danken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 136