7 april 1994 - 10 - de schaalvergroting in de toekomst zelfstandig te blijven. Dat koopsubsidie meestal boven huursubsidie gaat, had ik nog willen zeggen, om het rijk der afhankelijken te beperken. Ik had bovendien nog willen zeggen, dat sport bij de komende bezuinigingen zou moeten worden ontzien, omdat er nog zoveel vrijwilligers goed bezig zijn, sport gezonder is en de sport gerekend per hoofd en frequentie relatief goedkoop is. Ik had ook nog willen zeggen dat de mensen van buitenlandse herkomst ook zelf hun uiterste best moeten doen, maar wij voor hen natuurlijk ook hetzelfde. Ten slotte dat het relatief goedkope gastouderproject voor de kindopvang in gezinsverband een goede toekomst tegemoet moge gaan. Luisteren dat is luisteren. Op de dag dat Joke en ik trouwden, sprak Joke de genodigden toe met de volgende historische woorden: "Het zal wel gaan, als ie maar luistert." Joke, voor dit en al het andere, duizend maal dank. Ver daarvoor in deze eeuw, het was in 1916, schreef Martinus Nijhoff het volgende over dit mooie huis, dat eerst 74 jaar later zou ontstaan en waarin u thans vertoeft. Het is een kort gedicht, dus we zijn er zo. «Het vrome kasteel» Het dak van het kasteel steekt uit Boven de heesters en seringen. Daarbinnen bij viool en luit De blonde knapen zingen. Ze hebben witte kleeren aan Met bont bestikte zoomen, Ze hebben lang en gouden haar, Eng'len in kinderdroomen Ze zingen allen uit één boek, Eén houdt het opgeheven: "God heeft voor ons zijn hartebloed, Zijn hartebloed gegeven." Guitaren, luiten en viool Waren gedempt gestemd, Alsof onder de stemmen school Het accompagnement En ik, die dit gedicht verhaal, Zat in den tuin daarbuiten, Maar dikwijls keek ik in de zaal Door de vierkante ruiten. Dank u voor het luisteren. VOORZITTER: Dank u wel, wethouder MenneDan is nu het woord aan wethouder Kingma Wethouder KINGMA: Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen, het doet me meer dan ik dacht om hier te staan, om hier te moeten staan. Ik had hier liever niet gestaan. Maar daar hebben de burgemeester en Willem Blaauw al het nodige over gezegd, u weet daar alles van. Ik heb het u duidelijk verteld, tijden geleden al, en daar wil ik het bij laten. Maar je merkt toch op zo'n moment dat als je eigenlijk als politiek dier geboren bent, hoe moeilijk het is om op deze plek afscheid te nemen. Ik ben dus maar blij dat ik het opgeschreven heb, dan kan ik in dat opzicht mezelf een beetje bij elkaar houden. Want het doet je toch wat als de burgemeester de woorden zegt die hij heeft gezegd en voor Willem Blaauw geldt precies hetzelfde. Daar wil ik jullie beiden erg voor danken. Ik merk ook dat jullie dat niet namens jezelf hebben gezegd maar namens velen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik dat erg plezierig vind. Ja, dan een onderscheiding. Vorige week kreeg ik er ook een en zo samen, bij elkaar, die roos in de vuist en die koninklijke onderscheiding, ik vind dat eigenlijk een prachtige combinatie. Alhoewel die grote onderscheiding hieronder, ik heb hem eigenlijk voor maximaal de helft verdiend, want degene die hem voor minstens de helft heeft verdiend zit naast Joke Menne: mijn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 140