12 april 1994 Heer VAN DEN BREEMER (CDA)Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZITTERDank u welDan kom ik bij de heer Zwaanenburg. U wenst de eed af te leggen. Wilt u mij nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Heer ZWAANENBURG (CDA)Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZIttERDank u zeer. Dan kom ik bij de heer Van Logtenstein. U wenst de eed af te leggen. Wilt u mij nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Heer VAN LOGTENSTEIN (CDA)Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Krol. U wenst de eed af te leggen. Wilt u mij nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Heer KROL (CDA)Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZITTERDank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Gerritse-van EeU wenst de eed af te leggen. Wilt u mij nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Mevrouw GERRITSE (CDA) Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Lokker. U wenst de eed af te leggen. Wilt u mij nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Heer LOKKER (CDA)Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Meilof. U wenst de eed af te leggen. Wilt u mij nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZITTER: Dank u wel. Ik kom dan bij de heer Joustra. U wenst de belofte af te leggen. Wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Heer JOUSTRA (BAM)Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Baks. U hebt verklaard dat u Almachtig?St le"en' wilt u nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Heer BAKS (BAM)Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! yoORZITTRR: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Glastra. U wenst de eed af te leggen. Wilt u mi] nazeggen: zo waarlijk helpe mij God Almachtig! Heer GLASTRA (BAM)Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Blaauw. U wenst de belofte af te leggen. Wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Heer BLAAUW (WD) Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Plomp.. U hebt kenbaar gemaakt God Almachtig?6"^ leggen" Wilt u mij nazeggen: zo waarlijk helpe mij Heer PLOMP (WD) Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Krijger. U wenst de belofte af te leggen. Wilt u mi} nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Heer KRIJGER (WD) Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer BrunekreefU wenst de belofte te leggen. Wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik!

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 150