12 april 1994 Heer BRUNEKREEF (WD) Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTERDank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Huberts. U wenst de belofte; te leggen. Wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Mevrouw HUBERTS (WD) Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTER: Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Anderson. U wenst de belofte af te leggen. Wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Heer ANDERSON (WD) Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTERDank u wel. Tenslotte kom ik bij mevrouw Blommers. U hebt kenba; gemaakt dat u de belofte wenst af te leggen, wilt u mij nazeggen: dat verklaar en beloof ik! Mevrouw BLOMMERS (WD) Dat verklaar en beloof ik! VOORZITTER: Hiermee bent u als gemeenteraad gekozen, toegelaten en beëdigd; volledig bevoegd om uw belangrijke werk uit te voeren. Ik wens u allen, zoa! u hier staat als nieuwe raad, heel veel geluk. Mede namens de gemeente secretaris van harte gefeliciteerd en heel veel sterkte en wijsheid toege wenst bij uw belangrijke werk voor de gemeente Soest en de inwoners van onz; gemeente. Neemt u plaats. Leden van de raad, ik zal nu verder u niet in het bijzonder toespreken, ik wil dat aan het eind van deze raadsvergadering doen, zodat we eerst de ande: punten van onze agenda kunnen afwikkelen. Aan het eind van deze vergadering zal zowel ik als uw nieuwe nestor, de heer Blaauw, een kort woord tot u richten Vaststellen Beleidsprogramma gemeente Soest over de raadsperiode 1994 - 1991 VOORZITTERIs er iemand die daarover het woord verlangt? Mijnheer Baks, u heeft het woord. Heer BAKS (BAM)Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij dachten dat wij vandaag een afsluitende discussie zouden krijgen rond het beleidsprogramma, dus ik wil daar toch wat over kwijt. Want met het vaststellen of niet van ha beleidsprogramma, sluiten we tegelijkertijd een heel traject af, een trajec; dat begon op 2 maart. Zij het heel kort, voorzitter, willen we hier toch enkele opmerkingen over maken. Om als grootste winnaar uit de verkiezingen: komen, is het niet aan onszelf te danken. 2210 mensen uit Soest en Soesterberg gaven ons het vertrouwen om namens hen vier jaar invloed uit te oefenen op het beleid. Daardoor rust er op ons een grote verantwoorde li jkhe: en dat beseffen we terdege. Maar, niet op ons alleen. Dat we niet met open armen ontvangen zouden worden door de andere partijen, hadden we ingecalcu leerd, net zoals de verwachting dat democratische partijen zich neer zouder. leggen bij de verkiezingsuitslag en recht zouden doen aan het stemgedrag vï de Soester bevolking. Wij willen in deze raad uitspreken te streven naar er. te hopen op een goede samenwerking met alle partijen, collega-raadsleden, tl als burgemeester, toekomstig college en de ambtenaren. Maar, mijnheer de voorzitter, voor ik verder ga, ik heb nog een schuld in tj lossen. In dit huis maakten Thomasvaer en Pieternel gewag van het meedinger. naar de kiezersgunst van BAM en het eindigde als volgt: "Wordt het helemaa) niks, is er voor kleine Johan altijd nog Bambix"Het zal voor de schrijver van Thomasvaer en Pieternel, de heer Zwaanenburg, misschien wel slikken zij! geweest, want drie is niet niks. Hoe goed bedoeld ook, voorlopig eet ik gee Bambix groei-ontbijt en wellicht dat de schrijver van de volgende Thomasvae: en Pieternel mij slankheidspillen voor zal schrijven. Of dit nu bedoeld is uit bezorgdheid voor mijn gezondheid of als wens voor de verkiezingsuitslag voor BAM in 1998, wacht ik dan maar af. Via u, voorzitter, -en misschien da', een van de bodes mij daarbij zou willen helpen- willen wij graag aan Thomasvaer, Pieternel en uiteraard de schrijver, de heer Zwaanenburg, een f' Bambix groei-ontbijt overhandigen, want aan ons kwam het niet toe. In het volste vertrouwen geven wij dit groei-ontbijt aan Thomasvaer, Pieternel en schrijver in de veronderstelling dat het bij zal dragen tot een groeiend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 151