12 april 1994 - 14 citeren, moet je goed opletten wat je citeert. Dat is een reactie, ook op de heer Visser. Ik denk dat we de komende maanden, jaren misschien wel eens wat vaker interrumperen, maar zeker in deze eerste vergadering dat je laat uitspreken, dan kun je meer afgewogen reageren op datgene wat men heeft gezegd, of aangeven: ja, maar hij heeft het toch verkeerd onthouden, terwijl het nog maar tien minuten terug was. Want doelmatig en efficiënt is niet rechtstreeks gericht op drie wethouders -want dat heeft u dan wel zo gezegd- het is erop gericht dat als wij na zes, zeven jaar het ambtelijk apparaat hebben laten afslanken, als je op een gegeven moment met een kleiner apparaat het werk dat we nodig vinden kunt doen, dat daarbij ook past op een gegeven moment de consequentie voor de politiek, dat ook de politiek met minder mensen en meer inzet in een dagelijks bestuur vertegenwoordigd kan zijn. Dat is wat wij vinden. Een andere overweging, richting de fractievoorzitter van BAM, de heer Baks, is toch ook een reactie op anderen, die zeggen: wordt er nou veel gepraat en lange discussies en zo. Ik denk dat het goed is dat die discussies gaan komen, die kunnen in de raad komen, niks voorgekookt. Wat dat betreft is het draagvlak voor het college dat wij denken dat over enige tijd hier kan worden geïnstalleerd in deze zaal, even groot. Misschien dat men het makkelijker met elkaar kan vinden omdat je met drie meningen overlegt. Maar in de raad zitten meer meningen en dan komt er meer discussie waarschijnlijk in de raad. Dat is helemaal niet erg. Want het beleidsprogramma dat er ligt, dat we net goed gekeurd hebben, is niet gedetailleerd, dat wil juist zeggen dat alle partijen nog steeds willen praten over de invulling ervan. De heer Baks heeft het ook aangegeven, het is niet afgetimmerd, het is niet gedetailleerd. Het is een uitgangspunt waar je elkaar in kunt vinden en de inwerking komt hier in deze raadzaal. Het lijkt ons een heel goed, prettig politiek spel. Maar laten we dan wel opletten, dat als we elkaar willen citeren, het juiste verhaal erbij te houden. Want als je dat niet goed doen, als je niet juist gaat citeren, dan ga je inderdaad tot na twaalf uur door. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF): Twee korte reacties. De woorden «gepraat» en «gediscussieerd» worden wat door elkaar gebruikt. De heer Krol heeft mij op die wijze ook aangehaald en gaf daar net een andere suggestie aan. Ik vind het toch erg belangrijk. Ik spreek over een waardevolle discussie, dat betekent: woorden met inhoud. Dat betekent dat je werkelijk kijkt naar de essentie van de zaak en probeert elkaar ook nog te overtuigen, dat je eikaars woorden belangrijk vindt. Dat verwacht ik van deze komende vier jaar. Geen geklets. Er zijn ook wel eens commissievergadering geweest waar te veel gekletst werd en daar kunnen we op bezuinigen, perfect. Maar of het werkelijk dit resultaat oplevert waar we nu mee bezig zijn, dat we dat dus in vier commissies kunnen klemmen, daar heb ik mijn twijfels over. Ten tweede, het rekenwerk van de heer Boerkoel blijft toch altijd raadsel achtig. Heer KROL (CDA)Heel kort, voorzitter, in de richting van de heer Meilof. Graag waardevolle discussies en graag heel weinig geklets. VOORZITTER: Iemand anders nog? Niemand meer. Mag ik dan constateren, gelet op uw uitspraken vanavond hier in deze raad gedaan, dat er geen meerderheid is voor deze motie? Heer VISSER (GL/PS)Ik wil wel stemming, voorzitter. VOORZITTER: De stemmingen vangen aan bij de heer Baks. Heer KROL (CDA)Voorzitter, mag ik kort een vraag aan u stellen? VOORZITTER: Nee. We hebben twee rondes gehad en ik ga nu over tot stemming. Heer KROL (CDA)Voorzitter, dan heb ik een punt van orde. Ik heb niemand in deze raad -of ik moet het verkeerd gehoord hebben- horen vragen om hoofdelijke stemming, dus waarom zou er niet per fractie gestemd kunnen worden? VOORZITTER: De heer Visser vroeg of er gestemd kon worden en dat kan alleen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 161