12 april 1994 - 16 VOORZITTER: Dat is gebeurd, al tijdig voor deze vergadering. We gaan verder met de tweede vacatureWenst iemand daarvoor het woord? Heer KROL (CDA)Mijnheer de voorzitter, in de tweede vacature stellen wij voor de heer Ries van Logtenstein. VOORZITTERDank u wel. Wenst iemand het woord? Niemand. Dan nodig ik u uit het stembriefje in te vullen. VOORZITTERIk constateer dat er een onregelmatigheid is, de bode houdt één stembriefje over. De stembriefjes die u nu heeft, dient u te vernietigen en we gaan opnieuw stemmen. Ik verzoek de raadsleden op hun plaats te blijven zitten gedurende de stemming. Als iedereen het stembriefje heeft ingeleverd, dan verzoek ik de leden van het stembureau weer hier te komen. VOORZITTERIk kan u de uitslag van deze tweede stemming bekend maken. Er zijn uitgebracht 27 stemmen, waarvan 17 op de heer Van Logtenstein, 1 op de heer Joustra, 2 op de heer Meilof, 4 blanco, 1 op mevrouw Swinkels, 1 op mevrouw Hartering en 1 op de heer Van WuijckhuijseIk verklaar hierbij dat de raad van de gemeente Soest de heer Van Logtenstein heeft benoemd tot wethouder. Mag ik u uitnodigen aan de collegetafel plaats te nemen? We gaan over op de derde en laatste vacature wethouder gemeente Soest. Wie van u mag ik het woord geven? Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, de Partij van de Arbeid stelt voor: Pieter Ten Hove VOORZITTERDank u wel. Wenst iemand anders het woord? Niemand. Dan nodig ik u uit het stembriefje in te vullen. Mag ik de heer Meilof en mevrouw Tomasser, vragen weer hier te komen? VOORZITTERIk kan u de uitslag van deze derde stemming bekend maken. Uitgebracht zijn 27 stemmen, waarvan op de heer Ten Hove 17, op mevrouw Tomassen 2, op de heer Boerkoel 1, op mevrouw Hartering 1, op de heer Visser 1, op de heer Van Wuijckhuijse 1, blanco 4. Dat zijn er totaal 27. Ik verklaar hierbij dat de raad van de gemeente Soest de heer Ten Hove heeft benoemd tot wethouder. Mag ik u uitnodigen om aan de collegetafel plaats te nemen? U ziet op uw agenda, leden van de raad, staan dat er nu een schorsing is voor beraad van het nieuwe college inzake de portefeuilleverdeling. Ik schors nu de vergadering tot kwart over negen. Mededeling uitkomsten college-beraad inzake de portefeuilleverdeling. VOORZITTERIk heropen de vergadering. Ik wil beginnen, nu het college voltallig is, de nieuwe wethouders nogmaals te feliciteren met hun benoeming door de raad tot wethouder. Wij hopen op een constructieve samenwerking. Ik zal er aan het eind van de raad straks nog wat meer over zeggen. Maar ik kan u nu als eerste collegebesluit bekend maken de portefeuilleverdeling. Die treft u op uw tafel aan, ik zal het niet allemaal voorlezen. Tevens is de vervanging aangegeven, zoals we ons die in het college voorstellen te laten plaatsvinden bij verhindering. Ik wil er voor de goede orde even op wijzen dat de opsomming van de portefeuilles achter ieder van de collegeleden geen rangorde of extra of minder waardering inhoudt. Je moet op een gegeven moment de zaken op een rijtje zetten, maar het staat los van de inhoudelijke waardering die wij voor de verschillende onderdelen hebben voor zover daarover misverstand mocht bestaan bij u. Wenst iemand het woord bij dit agendapunt? Niemand. Voorstel tot het vaststellen van de verordening op de vaste commissies van advies en bijstand. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, bij de bepaling van het aantal leder van het college zijn de termen «draagvlak» en «betrokkenheid» in ruime mate naar voren gekomen. Als fractie hebben wij, zowel voor de verkiezingen als na de verkiezingen, diverse malen gepleit voor de mogelijkheid dat ook niet te b: ai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 163