12 april 1994 - 18 gebruikelijk te gaan. Een motivatie is nauwelijks gehoord. Er wordt gevraagd naar een motivatie van u, maar de reden voor het amendement is ook nauwelijks gemotiveerd. Wat wil men eigenlijk? Nu kan er gewoon een stemming plaatsvinden, dan kun je zeggen: ik ben er tegen, want de motivatie is niet sterker dan wij uit ervaring weten. Die ervaring van acht jaar, het loopt al een hele tijd, is: wij vinden de werkwijze van u goed. VOORZITTER: Andere stemverklaringen? Heer BAKS (BAM) Ja, voorzitter. Als onze fractie gedwongen wordt om op dit moment een besluit te nemen voor of tegen het amendement, dan zullen wij tegen stemmen, omdat wij de consequenties van het amendement niet kunnen overzien. Ik zou dus voor willen stellen om de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest in overweging te nemen op dit moment dit Reglement van orde aan te nemen, voor te stellen om in de eerstkomende commissie a.b.z. het amendement aan de orde te stellen, waarbij dan voor ons een ambtelijk advies ligt met een gemotiveerd standpunt van het college, waarbij wij de consequenties kunnen overzien. VOORZITTERWilt u afronden? Het gaat om een stemverklaring van uw fractie en u komt nu met een ordevoorstel Heer BAKS (BAM)Oh. Nou ja, ik zeg in ieder geval: wij zijn op dit moment tegen, maar ik probeer nog een handreiking te doen naar Gemeentebelangen Groen Soest. VOORZITTERJa, maar dat is niet aan de orde nu. Andere leden van de raad nog behoefte aan stemverklaringen? Niemand. Dan gaan we nu over tot hoofdelijke stemming. U kunt zich uitspreken met voor of tegen het amendement. de heer Baks, tegen; mevrouw Blommers, tegen; de heer Boerkoel, tegen; de heer Joustra, tegen; de heer Jansen, tegen; de heer Anderson, tegen; de heer Van Logtenstein, tegen; de heer Blaauw, tegen; mevrouw Huberts, tegen; de heer Lokker, tegen; de heer Ten Hove, tegen; mevrouw Stekelenburg, tegen; de heer Brunekreef, tegen; mevrouw Tomassen, voor; de heer Krol, tegen; de heer Visser, voor; de heer Glastra, tegen; mevrouw Gerritse, tegen; de heer Plomp, tegen; de heer Meilof, tegen; mevrouw Swinkels, voor; mevrouw Hartering, voor; de heer Van den Breemer, tegen; de heer Krijger, tegen; de heer Van Wuijckhuijse, voor; de heer Witte, voor; de heer Zwaanenburg, tegen. Dan is dit amendement verworpen met 21 tegen 6 stemmen. Mag ik constateren dat de raad voor het overige het voorstel bij dit agendapunt kan aanvaarden? Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, ik heb nog een eenvoudige wijziging, die is gebaseerd op artikel 2 van de verordening. Bij artikel 2 onder 2 ziet u als enige van de commissies een afwijkende benaming vergeleken bij de vorige periodes. Sorry, bij 3: Commissie voor Openbare werken, Milieu, Volkshuis vesting, etcetera. Gezien de discussie die we in het lijsttrekkersoverleg hadden, gezien ook de gebruiken elders in de gemeente, namelijk dat openbare werken onder het grijze milieu vallen, en we hier een doublure hebben -er staat eerst: openbare werken, milieu (grijs en groen)- zou ik in ieder geval de naam van de commissie willen beginnen met het grijze en groene milieu. En als u als college dan die openbare werken zo belangrijk vindt, mag u ze van mij er nog tussen zetten. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, de naam van een commissie is -zoals ook de naam van een mens- iets dat wel handig is, daar heb je een zekere herkenning bijHet eerste stukje van een naam is vaak datgene wat je het makkelijkst onthoudt, wat ook de meeste publieksfunctie heeft. Dat wordt dan hier «openbare werken», waar niemand een fluit van snapt, waarom daar een commissie naar genoemd zou zijn, want dat is in Soest niet zo relevant. In die zin vind ik het voorstel van mevrouw Swinkels een strikt logisch voorstel, zeker ook vanuit de voorgaande discussie, waarbij we hebben gezegd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 165