12 april 19 94 - 23 - en milieu. Ik denk dat ik voor deze beide raadsleden, deze oud-wethouders een passend geschenk heb en dat wil ik u graag aanbieden. Als u het even omhoog houdt, dan kan iedereen het zien. Nogmaals bedankt. Ik zou ten slotte de fractie-assistenten opnieuw willen begroeten en voor zover zij voor het eerst hier zijn vanavond, willen begroeten. Ook hun wens ik veel succes in deze nieuwe raadsperiode toe. Dan geef ik nu als laatste het woord aan de heer Blaauw, onze nieuwe nestor. Ik wil beginnen met hem te feliciteren met de benoeming tot nestor van deze raad en ik wens ook hem heel veel succes toe. Heer BLAAUW (WD)Dank u, voorzitter, voor deze benoeming. Er was maar weinig voor nodig, ik lag vooraan en er was geen tegenstander, dus het ging vanzelf. Laat ik beginnen met ons allen te feliciteren met de benoemingen, de wethouders achter de tafel en de raadsleden hier. Het is een nieuwe start voor de komende vier jaar, het is ook een beetje een bijzondere start, dacht ik. We hebben een volledig nieuw college. Ik heb dat in de 24 jaar dat ik in de raad zit nog niet meegemaakt, dat er zo'n grote verandering was. We hebben zeven nieuwe raadsleden, we hebben dat met het afscheid al gememoreerd. Dat is ook veel voor Soest, dat is een kwart van de raad. Ik wens de wethouders veel succes. We hebben er alle vertrouwen in, ook in de derde kersvers benoemde wethouder en raadslid. We denken dat hij zich snel zal inwerken en zich de problemen eigen zal maken en dat het best goed zal komen. Voorzitter, mochten we vier jaar geleden aan de overkant een nieuwe partij zien komen, Gemeentebelangen Groen Soest, wederom is het opmerkelijke geschied in de stembusuitslag: we hebben weer een nieuwe partij gekregen en ook niet zo'n kleine met drie volledige zetels, dat is de BAM, met Baks als middelpunt, als ik het zo zie. Hij heeft al veel raadservaring en fractie ervaring, dus ik denk dat de BAM heel snel volledig mee zal draaien en ook zijn inbreng in deze raad volledig zal hebben en geven. Ik moet toch zeggen dat ik heel blij ben dat de BAM op een normale manier gekozen is en daardoor ook een volledig lid van onze raad zal zijn, want als u vanavond nog naar de TV hebt kunnen kijken, dan hebt u gezien dat in Amsterdam, Utrecht en meerdere plaatsen enorme rellen zijn ontstaan. Nieuw benoemde raadsleden van twee extreme partijen onder politiebegeleiding zijn per boot in Utrecht naar het stadhuis gebracht en per overvalwagen vervoerd om niet gemolesteerd te worden. Dan denk ik dat wij blij mogen zijn dat ons zoiets in Soest nog steeds bespaard is gebleven. We hebben altijd een goede raad gehad, met goede onderlinge verhoudingen. Ik hoop ook dat het zo blijft. Vanavond, voorzitter, is in Hengelo waarschijnlijk het oudste raadslid van Nederland geïnstalleerd, 85 jaar oud en ook van een partij uit onvrede Ik zie Ebbers al kijken, hij had best kunnen blijven, zegt hijMaar, een partij uit onvrede ontstaan, omdat ouderen vinden in veel plaatsen in Nederland dat ze onvoldoende hun belangen behartigd krijgen. Ik denk dat wij in Soest gelukkig mogen zijn dat de ouderen in onze gemeente bij alle fracties zoals we hier zitten, steeds volledig een goed gehoor vinden. Ik dacht dat wij daar ook goede gesprekspartners van zijn, want in Soest is er nog geen enkele stem opgegaan om ook hier een ouderenpartij op te richten. Ik denk dat we met acht partijen voorlopig ook wel genoeg hebben. Voorzitter, ik wens u veel succes. Het is de eerste keer in uw periode in Soest dat u een uitbreiding van uw portefeuille krijgt en eigenlijk nu ook een beetje wethouder en daarbij burgemeester bent. Ik denk dat wij u dat volledig toevertrouwen, dat het geen enkel probleem is. Ik wens u in die functie evenveel succes uiteraard als de andere raadsleden en de pas benoemde wethouders. Ik hoop dat we over vier jaar tegen elkaar kunnen zeggen vanaf deze tafel dat we goed hebben samengewerkt en in het belang van Soest weer veel hebben gedaan en veel hebben bereikt. VOORZITTER: Dank u wel, mijnheer Blaauw, als nestor. Uw maiden-speech is het al niet meer, want u hebt bij het afscheid van de raad ook al gesproken, maar in de nieuwe periode is het toch een maiden-speechHartelijk dank voor uw vriendelijke woorden. Dames en heren, we komen nu aan het eind van deze raadsvergadering. Ik zou u willen uitnodigen nog een tijdje onze gast te willen zijn, zodat we met elkaar een drankje kunnen drinken. De wethouders hebt u dacht ik al gefeliciteerd in de pauze, maar mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan kunt u dat alsnog doen. Leden van de raad, ik dank u voor uw komst hier naartoe,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 170