12 april 1994 - 24 voor de plezierige wijze waarop we met elkaar gediscussieerd hebben en besluiten hebben genomen. Het publiek dank ik eveneens voor de komst hier naartoe en ik hoop dat u allen nog een tijdje onze gast bent. Ik verklaar hierbij deze vergadering voor gesloten. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 26 mei 1994 de secretaris, de voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 171