28 april 19 9 4 de vergadering geven. De exploitatie-opzetHet is in een aantal gevallen inderdaad zorgelijk om die sluitend te houden, ook op langere termijn. Met name voor de Boerenstreek zijn natuurlijk op het ogenblik erg veel wensen, maar aan de andere kant ook erg veel onzekerheden. Dus we houden u op de hoogte. Ik denk dat het ook iets is dat we stap voor stap met elkaar moeten afwegen hoever we gaan in het verwezenlijken van bepaalde wensen. Maar als je er inderdaad -wat in de commissie is gezegd- toch een bepaalde vorm van huizen wilt bouwen, dan zul je er rekening mee moeten houden dat de prijzen niet al te hoog worden. Dat is wat ons betreft ook een zaak waar we volledig achter staan, dat we op die manier met die schaarse grond omgaan. Dan zegt de WD: denk er goed aan, dat geld willen we gewoon parkeren, we willen dat niet overhevelen en bevestigt daarmee inderdaad nog eens de meerderheidsmening in de commissie en ook de mening van het college. We laten het hier inzitten, heel duidelijk geoormerkt en we komen er niet aan. VOORZITTERWenst iemand in tweede termijn het woord? Kunt u met het voorstel instemmen? Dan is aldus besloten. Het voorstel (RV 94-46) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor diverse gebieden. Het voorstel (RV 94-53) wordt zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Voorstel tot beoordeling van het initiatiefvoorstel van het CDA en tot het zonodig beschikbaar stellen van een krediet voor de busverbinding Soesterberg-Soest in de avonduren. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, de bijstelling die u hebt gegeven in uw brief van de 26e vind ik een wijze bijstelling, om het later in te laten gaan, dit busplan. En ik blijf tegen. Ik hoef het niet meer te zeggen, want ik heb alles al gemotiveerd in de commissievergadering. Ik vind het altijd zo vervelend om alles dubbel te doen. En ik weet dat hier toch geen mensen te overtuigen zijn tot wijzere besluiten. Maar goed. We gaan dus een proef doen met iets dat best wel aardig wat geld gaat kosten en waarmee we aardig wat over een of andere rand werpen. Waarvan ik ook toch nog wel zelfs de wens wil uitspreken dat die tegen al mijn gevoelens in gaat slagen. VOORZITTERHet eindigt toch weer mooi. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, veel is hier al over gezegd in de commissie. D66 wil toch hier uitspreken dat het heel aardig is dat de dekking voor dit nieuwe busplan toch kan komen -en raadbreed ondersteund wordt bijna- uit het overschot van het busplan dat nu een korte tijd draait. En voorwaar, ook ik hoop toch -hoewel ook ik dit plan, net als de heer Meilof, niet zo kan bewonderen- dat het succes zal hebben, al was het alleen maar om te bewijzen dat het vorige busplan het goed doet Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, wij hopen dat bewaarheid wordt dat het bedrag dat we nu nodig hebben, inderdaad kan komen uit het overschot van het busplan. Maar dat is een nuancering op de opmerking van mevrouw Swinkels. Voorzitter, wij hebben geconstateerd dat alle partijen in Soesterberg en zelfs in Soest het met elkaar eens zijn geworden en we zijn blij dat ons voorstel om inderdaad de proef wat later, na de zomervakantie, te laten ingaan ook bij Centraal Nederland een open oor heeft gekregen. We zijn er blij mee en we verwachten er wat van. Heer KROL (CDA)Voorzitter, veel van deze discussie is in de commissie gevoerd, maar een feit dat we toch maar weer even hier aan de orde moeten stellen, is dat we met z'n allen, in ieder geval met een meerderheid van deze commissie en deze raad bij elkaar hebben gezegd: er is in Soesterberg duidelijk aangegeven dat er een probleem ligt, mensen die in Soesterberg wonen maken onderdeel uit van onze gemeente. Dat is toch wat anders dan wanneer je als gemeente zelf een leuk plannetje vanachter de tafel hebt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 176