28 april 1994 - 7 - denk ik, één van de Vriendinnen van het Vliegdorp, want die gaan ook niet zo vaak met de bus, vermoed ik. Als ik dan hoor dat de collegepartijen kroko- dilletranen huilen over het geldtekort dat we zo langzamerhand signaleren in deze gemeente, dan verbaas ik me erover dat ze dit plannetje eigenlijk niet getorpedeerd hebben -zoals de heer Meilof al aangaf- omdat het eigenlijk niet kan, financieel. We hebben het toch gedaan. Ook mijn partij zal dit onder steunen, omdat het een experiment is, waarvan ik in mijn hart toch niet veel verwacht, maar eigenlijk verwacht ik dat dit straks -wat de heer Krol al suggereert- weer opgeheven wordt bij gebrek aan belangstelling. In ieder geval zullen we nauwkeurig nagaan hoeveel mensen er straks in dit bus zitten. Maar ik denk niet zo heel erg veel. Kortom, voorzitter Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, misschien gaan we uit van één. En als het er dan twee zijn, hebben we 100% meer mensen! VOORZITTERDie berekening klopt. Heer VISSER (GL/PS)Zie je, dat zijn nou de ideeën van de Partij van de Arbeid, die al met twee passagiers straks gelukkig is met deze peperdure buslijn. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, misschien heeft de heer Visser het niet in de gaten, maar ik doelde eigenlijk op een publikatie die een tijd geleden is geweest ten aanzien van percentages. Maar daar moet je natuurlijk enige slimheid voor hebben. Heer VISSER (GL/PS): Ja, en dat is u niet toegekend, mijnheer Boerkoel VOORZITTER: Wilt u via de voorzitter spreken? Heer VISSER (GL/PS)Ik blijf volhouden -ik heb dat ook in het begin van het bussysteem al aangekondigd- dat het goed zou gaan met dit busplan. Dat werd mij toen nogal kwalijk genomen. Toch blijkt nu dat het een succesvol busplan is. Maar helaas, dit lijntje wordt eraan toegevoegd, heb ik al gezegd, en daar verwacht ik niet zoveel van. Vandaar mijn verbazing over de heer Baks, die straks vooral niet moet gaan zitten roepen, zoals hij in de verkiezings strijd heeft gedaan, dat er straks bussen rijden waar alleen de chauffeur of misschien ook nog één passagier in zit. Dat pik ik dan niet. Wethouder TEN HOVEVoorzitter, zoals in de commissie al duidelijk was geworden, was er algemene instemming voor het plan. We hebben er later een wijziging in gebracht met een latere datum van starten. Daarmee probeer ik gelijk het antwoord te geven op de vraag van de heer Baks, omdat in de aanvulling op het voorstel staat: de effectiviteit. Daarmee bedoelen we dat we hopen door een stuk voorlichting meer dan die ene beroemde passagier in de bus te krijgen. Daarvoor is een bepaalde voorbereidingstijd nodig, nog afgezien van het feit dat de zomer sowieso een dalperiode is. Maar ten aanzien van de voorlichting kan ik u ook meedelen dat in de gesprekken die we gevoerd hebben met de verschillende belangengroepen en in het bijzonder Soesterbergs Belang, de Vrienden van het Vliegdorp, maar ook het ziekenhuis Molendael, van onze kant gevraagd is om van hen actieve medewerking te krijgen bij het bekend maken van het feit dat er een nieuwe busverbinding is. Zo hebben de betrokken verenigingen ermee ingestemd om in de nieuwsbrieven die zij de komende maanden zullen uitgeven, melding te maken van de nieuwe busverbinding. Zo zal het ziekenhuis Molendael, zodra zich nieuwe patiënten melden, een inlegvelletje bij de papieren doen die zij krijgen, om daarmee ook nog eens extra te benadrukken dat de nieuwe verbinding er is, en daarbij ook een oproep doen om er ook gebruik van te maken als dat mogelijk is. Zo willen wij ook de andere culturele instellingen, zoals C-drie, de Volks universiteit vragen om op die manier het buslijntje mede te willen promoten en om daarmee de effectiviteit zo groot mogelijk te doen zijn. VOORZITTER: Wenst iemand in tweede termijn het woord? Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, via u enkele opmerkingen over de dingen die gezegd zijn. Mevrouw Swinkels suggereerde even in haar woorden dat

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 178