28 april 1994 ik ook bedoeld zou kunnen hebben dat ik dit plan niet goed genoeg vond. Maar ik ben tot nog toe duidelijk geweest dat ik gewoon niet geloof in dit plan. Dat is toch wel een verschil, omdat ik er niet in geloof dat een plan waar Centraal Nederland al veel aan gedaan heeft voor die tijd en die dus als bestaande lijn geen bestaansrecht bleek te hebben en daarom opgeheven moest worden vanwege de getalsciteria in een toen bestaand sluitend systeem, nu bestaansrecht kan krijgen, zeker niet tijdens een korte proef. Dat vind ik droevig en dat vind ik ook wel slecht omgaan met geld. In die zin ben ik het helemaal met de heer Visser eens, alleen, wat droevig eigenlijk, dat de heer Visser het zo met mij eens is en dat hij ook zo overtuigd is van het mislukken en dat hij er dan vóór stemt. Dat heeft toch wel wat afwijkends. Maar goed, op zich heb ik dat meer meegemaakt, mensen zijn het heel vaak met mij eens en stemmen dan iets anders dan ik gestemd heb. Ja, daar wen je aan, aan die gedachte. Zou er misschien een soort politiek luchtje aan zitten? zou je dan denken. Nou, ik wil dan toch ook nog iets moois tegen deze raad zeggen. Op zichzelf is het buitengewoon te waarderen dat u allemaal, 26 van de 27, voor stemt voor iets waarvan u weet dat er ongeveer 25 Soesters van de 41.000 u dankbaar zullen zijn, dus dat u zó weinig rekening met meerderheden houdt. Dat is wel eens een van de zwakke kanten in onze politiek, dat we ons zo laten leiden door groeperingen die druk op ons zetten, dat zouden dan getalsmatig grote groeperingen zijn. Maar hier is echt werkelijk geen groepering te bedenken zelfs die hier vóór is. We hebben wel ontzettend veel opmerkingen van diepe spot over ons heen gekregen over het feit dat we op deze manier over busplannen dachten zoals tot nu toe, en dat waren dan goed renderende lijnen. En toch doet u dit! Wat mooi eigenlijk, hè? Ik ben gewoon faliekant tegen, omdat een bus een zaak van milieu is, een zaak van dienstverlening en milieu. Dienstverlening zit er niet in, want er zijn geen mensen die er gebruik van maken en omdat er geen mensen gebruik van maken is het een slechte zaak voor het milieu. Heer VISSER (GL/PS)Even, als reactie op de heer Meilof. Waarom stemmen wij voor? Omdat wij toch de dingen positief willen benaderen. Het is een experi ment, dat betekent dat je iets probeert. Nou, veronderstel dat het lukt, dat al die mensen in Soesterberg toch s avonds de bus pikken naar SoestWaarom, begrijp ik niet, maar goed. Maar veronderstel dat het wel lukt, met al die mensen die een bezoek brengen aan MolendaelHoe lang kan dat nog? Twee jaar? Dus vanuit die grondhouding, die positieve grondhouding, omdat het om een experiment gaat, daarom zijn wij er vóór. Maar ik heb u gezegd wat ik erop tegen heb. Heer KROL (CDA)Voorzitter, er was een vraag wat het criterium voor succes zou moeten zijn van dit verhaal. Ik denk dat het criterium in eerste instantie moet zijn dat we op dit moment voor een zeer beperkte periode een beperkt bedrag ter beschikking hebben gesteld en dat we daarmee beginnen. We zeggen: laten we met z'n allen dit bedrag uitgeven, dit bedrag bestemmen voor dit experiment en dan kijken of het werkt. Dat is één. Dat is eigenlijk exact hetzelfde criterium dat we toegepast hebben voor het busplan zoals het op dit moment binnen de gemeentegrenzen van Soest functioneert. Dat is het eerste criterium. In de richting van de heer Meilof: uiteindelijk verbaast het mij een beetje dat iemand die altijd de zaken zo positief benadert, op dit moment de indruk heeft dat iets dat we nog niet geprobeerd hebben op deze manier Dat is toch een essentieel verschil, het is niet een complete buslijn met de daaraan verbonden kosten, maar het is een verhaal twee keer Soesterberg, twee keer Soest, op die momenten dat er vraag bleek te bestaan, vraag vanuit de Soesterbergse samenleving, een vraag zoals we die meerdere malen op ons af hebben gekregen. Dat is een fundamenteel verschil met het hele busplan in Soest, dat is een fundamenteel verschil met de discussie die u op dit moment voert. Ik denk dat het jammer is dat u niet inziet dat er wel eens wat verandert in de samenleving. Ik had u op dat punt anders ingeschat. Heer KRIJGER (WD)Mijnheer de voorzitter, via u richting de heer Meilof. Het is best leuk om te horen hoe de heer Meilof zich ontwikkelt de laatste jaren tot iemand die zeer gevat op een aardige manier kan zeggen of hij voor of tegen is. Maar ik vind het toch wat triest. Triest in die zin, dat het een

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 179