26 mei 1994 3 - Hspr VISSER (GL/PS)Voorzitter, de meeste vragen zijn positief beantwoord. Ik kan me toch voorstellen dat de stichting CitaDelle, die daar in het gebouw wel wat heeft veranderd, verbeterd en daarvoor kosten heeft gemaakt, daar wat van terug wil hebben. Maar ik begrijp dat het gemeentebestuur toch niet van plan is om dat allemaal voor onze rekening te nemen, al is daar 100% geen zekerheid over te geven. Misschien de volgende huurder, dat men zal trachten daar bij de volgende huurder wat van terug te krijgen. Kortom, ik vind dat het allemaal op het bordje van de stichting CitaDelle moet komen, die tenslotte dat allemaal heeft gedaan en bewerkstelligd. Het is een goede zaak om zelf naar een nieuwe huurder te zoeken. Maar om een advertentie alleen te plaatsen in de lokale pers, dan denk ik: welke doelgroep heeft u dan voor ogen? Mijns inziens moet dat toch minstens ook in een blad komen dat door galeriehouders en kunstenaars gelezen wordt. Ik neem aan dat die niet allemaal geabonneerd zijn op onze lokale pers. Wat wil je met dat Anna Paulownahuis? Ik denk toch dat het goed is om daar iets van te maken dat de aandacht trekt in den lande, waar mensen op afkomen, dat in ieder geval niveau en kwaliteit heeft op het gebied van cultuur en kunst. Ik denk dat wanneer je een advertentie plaatst in de lokale pers, dat je toch heel beperkte reacties krijgt en dat de raads commissie financiën dan eerder let op de huurgelden en het feit dat het gebouw niet al te lang leeg mag staan, dan op de inhoud van dat gebouw. Vandaar dat ik vraag 6 gesteld heb, die de wethouder niet heeft begrepen, dat ik het van belang vind om toch ook de commissie Beeldende Kunst hierover te raadplegen die u ook ongetwijfeld dit advies zal geven om wat breder te adverteren dan u nu van plan bent. Want dan zie ik toch dat het misschien gaat naar iets waar wij niet op zitten te wachten en dat niet in het belang is van de kunst en cultuur in Soest. Voorzitter, ik wou dit toch wel even kwijt en ik hoop dat u wat dat betreft dit nog even in uw overwegingen meeneemt, wanneer u een nieuwe huurder zoekt voor dit aardige gebouw. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA) Voorzitter, aanhakend bij de opmerkingen van de wethouder, toch een paar vragen. Vraag 5 werd beantwoord met: volgende week komt er een advertentie. Toch even zakelijk en praktisch: is het een vrijblijvende advertentie, of staat daar per vierkante meter bij wat de prijs moet zijn? Gaat u daarover onderhandelen? Staat er dat het één huurder is of dat er meerdere huurders komen? Ik kan mij voorstellen dat een huurder overdag behoefte heeft, maar 's avonds een andere huurder zou zijn. Als dat zo is -dat hoor ik straks graag van u- dan denk ik dat het verstandig is dat in de opmerkingen mee te nemen, zodat het niet zo zal zijn dat je pertinent het volle aantal uren moet afnemen, maar dat je misschien ook in een soort deeltijd kunt werken. U hebt bij vraag 4 gezegd dat het zou gaan om een sociaal-culturele bestemming. De heer Visser koppelt dat onmiddellijk in relatie tot de commissie Beeldende Kunst. Ik heb dat u niet zo nadrukkelijk horen zeggen, dus wat meer helderheid over de doelbestemming van het gebouw, graag. Ik zou mij kunnen voorstellen, gezien de discussie die we in het verleden hebben gehad over het vestigen of het herhuisvesten van kunstenaars, dat dat misschien ook in uw plaatje past. Zo ja, dan hoor ik daar graag ook een opmerking over De heer Visser merkt op dat er, naast de plaatselijke pers, ook in vakbladen waar galeriehouders in lezen, geadverteerd moet worden. Dat zou niet uitgesloten hoeven te worden als dat in het beeld dat u hebt, past. Als u daarentegen zegt: het begrip sociaal-cultureel is voor ons ruimer dan alleen het feit dat het over galeriehouders gaat, dan is dat misschien overbodig Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, ik ben stomverbaasd dat uw college vraag 6 niet begrijpt, want ik vond het nu juist zo'n koe-duidelijke vraag. Maar goed, er is een antwoord van de heer Visser op gekomen. Ik denk dat u een volgende keer rustig kunt zeggen dat u zo'n vraag wel begrijpt. Dan zou ik de heer Visser enerzijds wel willen ondersteunen, hoewel ik toch ontzettend verbaasd ben weer over het feit dat hij voor een woning buiten Soest wil werven. Past dat wel bij Progressief Soest? Maar in dit geval kan ik het met hem eens zijn, ik denk dat we voor dit gebouw inderdaad buiten Soest moeten werven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 184