26 mei 1994 5 - van de gebruikers van het Anna Paulownahuis Wethouder BLOMMERSVoorzitter, gehoord de vele adviezen in deze raad, zal ik een aantal zaken toch graag even in het college bespreken. Maar ik zou in ieder geval duidelijk willen maken dat het de bedoeling van de adverten tie was om de basisvoorwaarden die gesteld zijn bij de verwerving van het pand, in de advertentie op te nemen, alsmede de huidige huurprijs die gebaseerd is -zoals u weet- op de normale exploitatie van het pand. Ik denk dat dat zinnig is, dat men weet wat er voor mogelijkheden zijn. Dat zijn er vele, want binnen sociaal-cultureel valt echt alles. Daar valt ook de galerie onder die de heer Visser zo graag wil hebben en mevrouw Swinkels. Daar vallen ook zaken onder die de maatschappelijke dienstverlening raken. Het is ook opvallend dat er al een aantal reacties zijn geweest naar aanleiding van perspublikatiesHet lag zeker niet in de bedoeling van het college om degenen die zich daarvoor interesseren alvast van tevoren te beperken. Wij waren juist zo benieuwd wat er allemaal mogelijk zou zijn in dit gebouw, want we hebben al verschillende soorten huurders gehad met meer en minder succes in dit pand. Vandaar dat ik dus me niet geroepen voel op dit moment om de commissie Beeldende Kunst hiervoor te raadplegen. Wat ik mij wel kan voorstellen is, als er meerdere belangstelling is uit die hoek, dat je op zo'n moment een inhoudelijk advies vraagt aan de commissie Beeldende Kunst, omdat ze natuurlijk op dat gebied bij uitstek deskundig is. Maar voorlopig zou ik niet graag willen -en ik hoop toch dat u mij een kans geeft- dat ik andere initiatieven, die misschien niet direct in het beeld liggen van de commissie Beeldende Kunst, al bij voorbaat afwijs. Vandaar deze hele open advertentie die ik had willen stellen, met gewoon een zakelijke lijst van voorwaarden, die er nu eenmaal aan verbonden zijn als je dit pand wilt gebruiken anders dan als privé-woning. Dat brengt me bij de vragen van mevrouw Stekelenburg. Eén exploitant is wel de bedoeling van de gemeente. Ik sluit niet uit dat je naar een andere situatie zou komen, maar het is natuurlijk uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente zich op enigerlei wijze gaat bezighouden met het beheer van het pand. Als er meerdere huurders in zouden komen, zou dat toch moeten gaan denk in de vorm van een hoofdhuurder en onderhuurders. Maar het is te bespreken, want ik weet nog niet wat voor reacties ik krijg en ik sta er open voor. Wat dat betreft lijkt me huisvesting op zichzelf ook niet helemaal op het eerste gezicht in overeenstemming met de bestemming die er nu ligt, maar het is te vragen. Ik bedoel, ook dat zullen we gewoon even moeten voorleggen aan het koninklijk huis, want die heeft instemmingsrecht hierbij, althans fatsoenshalve. We zullen het ook moeten zien in het beleid dat we verder voeren. Maar ik zeg u toe dat we alle reacties bij ons advies ter inzage zullen leggen, u kunt dan zelf zien op welke wijze daar gewogen is Wat betreft mevrouw Swinkels, zij zegt: ik vind het een hele duidelijke vraag. Ja, ik kan mij voorstellen dat de heer Visser en mevrouw Swinkels het een duidelijke vraag vinden, want zij waren er bij, toen het in het college werd besproken. Maar ik was er niet bij en ik vond het heel onduidelijk. Dan kom ik bij: buiten Soest werven. Natuurlijk, bij een galerie kan ik mij voorstellen dat mensen die daaraan denken de landelijke bladen lezen. U moet zich wel realiseren dat het publiceren van een advertentie in dit soort media een aanzienlijke hoeveelheid geld kost. Als u daar dus iets voor voelt, dan betekent het twee dingen: óf dat u mij staande de vergadering aangeeft dat ik hier dus een budget voor heb -want hier is dus geen budget voor- óf u zegt: nee, dat gaat ons toch de ver, probeert u het nu eerst eens met de lokale en regionale bladen. En dan moet u niet onderschatten dat er nu ook al reacties komen van mensen van buiten Soest, want de kunstwereld is een kleine wereld, men is zeer goed op de hoogte van allerlei zaken. Ik zou het wel graag zo snel mogelijk willen afhandelen, juist om redenen zoals de heer Visser heeft aangegeven, dat als je de financiële consequenties voor de gemeente zoveel mogelijk wilt inperken, dan moeten we zo snel mogelijk in de situatie zijn dat er een nieuwe huurder kan beginnen. Hoe langer dit soort opzeggingen van contracten duren, hoe meer moeilijkheden je krijgt met uiteindelijk geld binnen te krijgen over de laatste maanden. Ik zeg het maar zo bot als het is. Mijn antwoord over beeldende kunst geldt ook voor de heer Witte.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 186