26 mei 1994 Een ruimere bestemming, zoals de heer Krol heeft gezegd, is inderdaad onze bedoeld. Ik ben blij dat de heer Krijger en de heer Meilof onze werkwijze zo positief benaderen. VOORZITTER: Wenst iemand van de raad in tweede termijn het woord? Heer VISSER (GL/PS)Ja, het is juist dat de wethouder zegt dat zij er in het vorige college niet bij is geweest. Vandaar ook de onzin die de heer Krol uitkraamt, want die is er ook niet bij geweest. Ik weet precies hoe het gegaan is, maar ik heb er geen behoefte aan om dat nog eens uit de doeken te doen. Als de wethouder zegt dat het Anna Paulownahuis inmiddels verschillende huurder heeft gehad, die niet allemaal zo succesvol waren, dan is CitaDelle daar wel een uitstekend voorbeeld van. Daarom denk ik dat je natuurlijk zo gauw mogelijk naar een nieuwe huurder moet zoeken, maar als dat gaat ten koste van de kwaliteit van die huurder, die er misschien heel lang zit, dan denk ik dat de periode die we dan zoeken niet opweegt tegen de periode dat we straks opgezadeld zitten met iets waar we helemaal geen behoefte aan hebben in Soest. Voor mij blijft het toch een cultureel centrum en niet een kantoor voor het Rode Kruis, waarvan aan de overkant wel eens een keer sprake is geweest bij de follie. Ik denk dat daar wel andere plekken voor te vinden te zijn. Ik denk dat dit juist uitermate een uitstekend gebouw is voor dit soort cultuur en kunstzinnige dingen, dat Soest toch een beetje het accent geeft waar het zo'n behoefte aan heeft. Kortom, voorzitter, ik blijf volhouden dat het onzin is om te zeggen dat advertenties duur zijn. Natuurlijk zijn die duur, maar dan doet u maar een paar gulden op de huurpenningen, dan heeft u dat geld er binnen een paar jaar weer uit. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, mag ik een interruptie plaatsen hierop? Anders krijgt u namelijk geen kans meer om mij te corrigeren, daarom doe ik het in de vorm van een interruptie. Ik begrijp niet helemaal wat u zegt. U zegt dat u het heel belangrijk vindt om een advertentie, eventueel in landelijke bladen enzovoorts, te zetten om kwalitatief iets beters te krijgen. U geeft dan als voorbeeld dat degene die wij nu erin hebben gehad nu niet het voorbeeld is van het meest gunstige, ook op het financiële vlak. Maar dat hoort juist bij de groep die we krijgen op dit soort landelijke advertenties. Dat is typisch iemand die op landelijk hoog niveau functioneerde en of we het daar nou inhoudelijk mee eens zijn, dat is wat anders. Dat vindt men wel, dat vindt men ook in een zeker creatief veld zo. Het enige is dat niet iedereen het ermee eens is, u misschien niet, maar zo iemand komt dus wel op zo'n advertentie. Dus wat u vraagt geeft geen enkele garantie voor hetgeen u wenst. Heer VISSER (GL/PS)Jawel, dat geeft het wel. Vandaar dat ik zeg dat het niet alleen een kwestie is voor de financiële commissie. Uiteraard zal die als raadscommissie de knoop moeten doorhakken, maar een advies van de commissie beeldende kunst -die hebben we niet voor niks- is denk ik in deze toch heel belangrijk. Maar ik zal ze er wel op zetten, dan hoort u nog wel van z e Heer KROL (CDA) De laatste opmerking is werkelijk onthullend, voorzitter, dat zult u in de notulen nog maar eens moeten bekijken. "Ik zal ze er wel op zetten" Even reagerend op de rare opmerkingen, denk ik, die gemaakt zijn door mijn schuine overbuurman, voorzitter. Ik heb bedoeld -en ik heb het expres vandaag maar even nagekeken, dan kan er ook geen misverstand over bestaan- dat de betreffend wethouder van kunst geen minderheidsstandpunt heeft ingenomen toen het vorige keer aan de orde was -dat had hij rustig kunnen doen, want dat gebeurde regelmatig- maar ook bij de stemming in de raad heeft de heer Visser op geen enkele wijze aangegeven het niet eens te zijn met hoe het vorige keer gegaan is. Ik denk dat je dan niet achteraf nu, in een andere situatie, in een andere functie, op deze manier dit soort vragen kunt stellen. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, toch nog even. Ik geloof dat de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 187