26 mei 1994 - 11 - realistisch is. Dus zal er voor een groot deel toch weer gezocht moeten worden naar die vervoersvorm van een busje. Dat is op dit moment een zaak die hen werkelijk benadeelt. Wij stellen voor -samen met de BAM willen we daarvoor een amendement indienen- om ten minste deze ouders de kans te geven om een jaar lang hierop vooruit te denken, in onderhandeling te gaan met een vervoerder en deze regeling gedurende een jaar uit te stellen. In principe is het zo dat ik eigenlijk zou willen voorstellen dat u alsnog met deze ouders in contact zou willen treden om met hen een werkelijke overgangsregeling te treffen, want op zichzelf achten wij het een vreemde zaak dat ouders aanbieden: wij willen gerust meer betalen, wij vinden dit best een luxe regeling, maar dat ze het simpelweg niet mogen. Het is een democratisch goed dat je niet meer dan 220,= per kind mag betalen óf de volle mep, een paar duizend. Dat is een absurd democratisch goed, wat in Den Haag of via het VNG geadviseerd wordt om dat zo te doen. Je mag niet zeggen: we willen ook wel 500,= zelf bijdragen, of 600,= Nee, het is democratisch met elkaar bepaald: u krijgt alles of niks. Op zich is dat iets waarvan ik vind -kennelijk is er niet over te onderhandelen, maar waarvan ik u als B&W aanraad om met het VNG in contact te treden en erover te spreken van: wat is dit voor type democra tie, waarin je zulke dingen mensen aandoet? en om het niet als vanzelf sprekend te aanvaarden van: natuurlijk, dat is toch normaal, je krijgt alles of niks. Dat is een regeling die ik als primitief ervaar. Ik zou graag willen dat u daarop reageert, op dat laatste, of u bereid bent om hierover te spreken met het VNG en dus in de adviezen naar Den Haag zoals ze ons voorgelegd worden. Ten tweede, of u bereid bent om het amendement over te nemen, zodat we het niet als amendement hoeven in te dienen. Heer BAKS (BAM) Voorzitter, inhoudelijk sluit ik mij voor een groot deel aan bij wat de heer Meilof heeft gezegd, dus ik hoef denk ik een heleboel dingen ook niet te herhalen, dat is onzin. Omdat, denk ik, voorzitter, ouders onderwijs zien als een verlengstuk van de opvoeding thuis, hebben we gelukkig in Nederland de vrijheid dat ouders die school kunnen kiezen waar kinderen op die manier opgevoed worden met een bepaald mens- of maatschap pijbeeld dat aansluit bij thuis. Gelukkig hebben we veel basisscholen in Soest van verschillende mens- en maatschappijvisies, maar enkele ontbreken. Omdat we in Nederland gelukkig die vrijheid hebben dat daar waar groepen wel zo'n school op kunnen richten, ze die oprichten, hebben we in de omgeving een aantal scholen waar kinderen uit Soest ook naartoe kunnen gaan. Jammer, voorzitter, is dat het lijkt alsof de vrijheid van onderwijs gekoppeld gaat worden aan: kun je het betalen? Zeker: kun je het betalen op zo'n korte termijn? Je kunt voor een heleboel dingen geld apart leggen. Als je een aantal weken voordat je je kind op moet geven al een brief krijgt dat de verordening al in werking is getreden, dan treedt er paniek op, terwijl de verordening vanavond pas vastgesteld moet worden. Wij stellen daarom, samen met de fractie van mijn buurman, voor om voor wat betreft die reistijd het uit te stellen, om ouders en scholen een jaar de kans te geven te zoeken naar een voor hen passende oplossing. Natuurlijk heeft het consequenties, voor ouders zelf ook, als je voor een bepaald soort onderwijs kiest, maar je moet mensen ook niet met de rug tegen de muur zetten, van: ga nu maar ineens over naar het zoeken van wat anders en daar heb je dan drie weken de tijd voor, want dan is het zomervakantie. Ik vind dat van zorgvuldig bestuur getuigt als je mensen de tijd en de kans geeft om een passende oplossing te zoeken. Vandaar dat wij mee dat amendement hebben ingediend. Heer VISSER (GL/PS)Je zou haast snikkend in tranen uitbarsten, als je deze zielige verhalen van de beide heren hoort.... Heer BAKS (BAM)Zelfs op die opmerking, voorzitter, zou ik bijna gaan huilen Heer VISSER (GL/PS): als het niet zo ernstig was. Want inderdaad zal er zes jaar geleden een dergelijke regeling bedacht zijn en in Den Haag bedenken ze die nog steeds en het heeft inderdaad alles te maken met vrijheid van onderwijs, maar we hebben niet meer zoveel geld als zes jaar

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 192