26 mei 1994 16 - ren, zou het ook. minder bespottelijk klinken. VOORZITTERWie wenst in tweede termijn het woord? Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, het is een moeilijke discussie omdat er simpelweg niet ingegaan wordt op wat wij vragen. Ik heb heel duidelijk aangegeven dat ook de desbetreffende ouders de zaak tot nog toe hebben ervaren als een zaak van redelijke luxe dat ze een dusdanige vergoeding kregen. Waar ik het over heb, is dat er een kort moment voordat een nieuw cursusjaar begint, een dergelijke regeling getroffen wordt waar ze zelf niet goed meer mee om kunnen gaan, waar ze zelf geen maatregelen meer op kunnen nemen. Dat is het probleem. Het probleem is dus ook niet dat wij tegen deze regeling zijn, maar dat wij een amendement op deze regeling vragen, een uitstel van één jaar, zodat ouders een redelijke mogelijkheid tot overleg hebben. Daar is niemand op ingegaan. Er is ingegaan op zaken van: ach, er zijn hier toch zoveel scholen, dan moeten er toch voor dit soort ook wel genoeg zijn en wat andere typische opmerkingen van mensen die kennelijk niet zoveel begrijpen van onderwijsvrijheid. Ik vind dat erg jammer. Ik vind dat er ook voor zorgen dat het niveau van zo'n discussie niet werkelijk opvallend hoog wordt. Ik kan daar ook slecht op ingaan als iemand vindt dat er genoeg scholen zijn, dat ieder kind daar maar gewoon zijn plek moet kunnen vinden, dat dus hier de gemeenteraadsleden kunnen bepalen waar bepaalde kinderen heen moeten kunnen, dat is een hele aparte manier van denken over onderwijsvrijheid. Nogmaals, ik vind ook Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, dit gaat mij toch werkelijk te ver. Ik wil u herinneren aan wat ik net zeg. U maakt de discussie zelf kapot, u haalt elke nuance eruit, u schuift ons dingen in de schoenen die we absoluut niet in de mond hebben genomen, in de mond zouden willen nemen. De vrijheid naar welke school je je kinderen stuurt is een groot goed, dat willen we waarborgen. We denken dat dit gewoon een prima regeling is en dat die voldoet aan wat maatschappelijk aanvaardbaar is. U probeert ons dingen aan te wrijven die ik absoluut niet pik. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)U hebt het ook niet gezegd. Ik wil letterlijk zeggen dat van de kant van Progressief Soest en PvdA dit duidelijk gezegd is, dat er gewoon genoeg keuze in Soest is en dat deze ouders niet zo moeilijk moeten doen. Heer BOERKOEL (PvdA)Mijnheer de voorzitter, de heer Meilof, die zostraks zei dat u niet helemaal luisterde en dus de vragen anders beantwoordde dan hij ze bedoeld had, moet nog maar eens even nalezen aan de hand van de notulen wat er gezegd is. Dit is ongenuanceerd dat mag ik niet zeggen, dat doe ik dus ook niet. Onderwijsvrijheid is een groot goed, dat is wat de heer Meilof bedoelt te zeggen. Dat vinden wij ook. Maar als er dan in die onderwijsvrijheid mensen zijn die extremen kiezen, betekent dat niet dat de gemeenschap in zijn algemeenheid moet opkomen en betalen voor datgene wat de extremen kiezen. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Ja, ik wil hier graag op ingaan. Dat betekent dus dat bepaalde groeperingen in onze samenleving geplaatst worden in de hoek van de extremen. Dat is best wel een forse uitspraak en die wil ik dus even bewust herhalen, dat de PvdA vindt dat bepaalde christelijke groeperingen en andere groeperingen extremen in onze samenleving zijn. Ik ben het eens met de desbetreffende personen die zeggen dat de onder wijsvrijheid in Nederland gewaarborgd is, ook al zou u geen cent hiervoor uittrekken. Daar gaat het mij niet om, dat is ook de hele strekking van de motie niet. De strekking van het amendement is maar één zaak: er is een verrassingszaak, er is een zaak die door ouders op dit moment niet meer te beïnvloeden is; hun kinderen gaan naar deze scholen; hun onderhandelings positie is een zwakke positie geworden als het gaat om het vervoer en zij zijn daarmee in een buitengewoon kwetsbare rol terecht gekomen, die hen financieel in een ongelukkige positie brengt. Wij vragen alleen maar aan de raad om daar rekening mee te houden door deze regeling één jaar uit te stellen en deze ouders de mogelijkheid te geven de zaak op een andere manier goed te regelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 197