26 mei 1994 - 22 - gaan evalueren hoeveel kinderen er tegen een bumper aangelopen zijn, of ouders VOORZITTERMijnheer Glastra, ik denk dat ik de discussie kan kortsluiten, haalt ergens uit een regeling dat de politie moet adviseren, maar dat geldt voor gemeenten die niet een eigen verkeersafdeling hebben. Wij hebben in onze ambtelijke organisatie een eigen verkeersafdeling en die hebben dus wel hierover geadviseerd. Het is dus niet per se noodzakelijk dat de politie dat doet. Uw opmerking dat er procedurele fouten gemaakt zouden zijn, moet ik dus ontkennen, want ik ga ervan uit dat de commissie voor de beroepschriften daar nu juist op let, of er procedurele fouten zijn gemaakt Heer GLASTRA (BAM) Voorzitter, dit is dus een regeling die de politie dan nog niet kent, want zij beweerden vanmiddag iets anders. VOORZITTERJa, maar dat staat dan even los van dit bezwaarschrift. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, ik heb geen recht, want ik heb in eerste instantie niet gesproken, maar even bij interruptie: ik vertrouw de commissie voor de beroepschriften volledig en de heer Witte op dit moment over dat punt ook. VOORZITTERHet is maar goed dat hij nog aan het woord komt. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, ik denk dat er verschil van opvatting bestaat met wat de heer Glastra bedoelt en wat de commissie heeft bedacht. Het is een weg met verspringingen, er zitten sprongen in die weg en dat geeft al aan dat we te maken hebben met een verblijfsgebied, waarin we het verkeer willen dwingen dat het rekening houdt met de andere dingen, de winkelende mensen daar op straat. Zo is die weg al aangelegd, dus wat dat betreft heeft de afdeling WRV dit als alternatieve lokatie aangegeven en dat is toch de afdeling binnen ons ambtelijk apparaat die daar deskundig op geacht mag worden. Dus ik denk echt dat er geen gronden aanwezig zijn om het nog eens een keer te bekijken. Het voorstel van de commissie voor de beroepschriften wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de BAM-fractie geacht wil worden tegen te hebben gestemd. VOORZITTERDan kom ik hiermee aan het eind van onze vergadering. Ik dank u voor uw komst en uw bijdrage aan de discussie. Ik sluit hierbij de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 7 juli 1994. de voorzitter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 203