20 januari 19 94 - 10 niet "ja", want de afspraak die destijds gemaakt is met de commissie r.o. is kennelijk niet nagekomen. Zoals ik het zie, zijn alle vragen in feite r.o.- vragen Heer VAN DEN DEIJSSEL (GGS)Voorzitter, we zitten nu allemaal maar te gissen wat er in de laatste r.o. -waar de bespreking van het bouwplan is gedaan- besloten is. De uitrit op het terrein van Taphoorn, of iets dergelijks. Ik denk dat we gewoon die notulen tevoorschijn moeten halen en in een later stadium even moeten kijken wat er afgesproken is. Voor wat betreft de heer Blaauw met de verkeerslichten daar, daar heb ik een andere bestemming voor en niet enkel privé voor het park van de heer Taphoorn Heer BOERKOEL (PvdA.) Waar ging het om, mijnheer de voorzitter? Komend langs die weg, constateer je dat er een kaalslag gepleegd is. Als burger -en in dit geval mevrouw Stekelenburg ook nog als gemeenteraadslid- ga je dan naar ambtenaren toe om te vragen: hoe kan dat? is daar vergunning voor? zijn er tekeningen? Ze constateert dan dat er niemand in dit huis, op dat moment aanwezig, antwoord kan geven. Vervolgens stelt ze vragen. Dat is wat zij zostraks ook gezegd heeft: hoe kan het dat er tussen gistermiddag en nu zoveel antwoorden zijn die er gisteren niet waren? Tegelijkertijd hoort u de discussie in deze raad met betrekking tot die aspecten die in r.o. aan de hand zijn. Die afspraken zijn niet nagekomen. Ik heb toch sterke twijfels met betrekking tot de antwoorden die gegeven zijn en ik hoop dat ze in tweede instantie beter, helderder worden gegeven. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, mag ik even als interruptie? Dit verwondert mij. Als onze wethouder soms niet al te duidelijk is, dan worden sommige partijen daar heel boos over. Nu heeft ze snel iets voor elkaar, ze is heel duidelijk en nu zijn we daéLr boos over. Dit verwondert mij wel erg, ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Ze heeft gewoon haar huiswerk gedaan. Ze heeft in een halve dag de antwoorden opgezocht. Dat is toch alleen maar te loven dat ze zo vooruitstrevend is? VOORZITTERZo is dat. We gaan nu luisteren naar de wethouder, dan krijgt u de antwoorden waar u met smart op zit te wachten. Wethouder SWINKELSVoorzitter, dank u wel. Eerst nog even de vragen die mevrouw Stekelenburg graag ter verduidelijking beantwoord wil zien. Kijk, over het algemeen is het zo, als je op een terrein zowel bomen kapt omdat je de weg moet aanleggen, maar ook -dat is natuurlijk alleen maar efficiënt- het onderhoud tegelijkertijd door dezelfde Heidemij laat regelen, dan stapel je de bomen, zoals je dat in de bossen ook ziet, aan de kant op totdat ze opge haald worden. Dus ik vind dat gewoon een kwestie van praktische uitvoering van wie het dan ook doetOnderhoud wordt er dus inderdaad gepleegd, dan beslist men waar men een boom weg moet halen, omdat hij scheef zakt of ziek is en dan zet je er een nieuwe neer. Ik vind ook heel duidelijk dat dat moet gebeuren. Er wordt dus ook nieuwe aanplant gepleegd, in overleg met de instanties die ik genoemd heb. De Heidemij kan niet zomaar zijn gang gaan, er zijn vaste afspraken met het Ministerie van landbouw, dus de inspecteur die daarvoor ook in ons buitengebied optreedt Het afvoeren van het verkeer over het oude zwembadterrein, weliswaar is het op dit moment mijn portefeuille niet. Als de heer Visser het toestaat, wil ik er wel even op antwoorden, omdat ik het nu eenmaal toch helemaal nagesnuffeld heb. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)U zegt: het oude zwembadterrein. Komt er geen nieuw zwembad? Hebt u nieuwe informatie? Wethouder SWINKELS: U weet toch zeker, mijnheer Van Wuijckhuijse, dat het oude zwembadterrein veel mooier was? De adviesnota van 20 oktober 1993 moet in de commissie r.o. in ieder geval ter inzage geweest zijn. Die hield in: wijziging terreinindeling Waterleidingbedrijf Midden Nederland, Van Weerden Poelmanweg 2. Concept-beslissing: aanlegvergunning verlenen, definitieve

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 20