16 juni 1994 - 11 - Wat betreft de juiste begroting voor de tweede woonomgevingscontroleur, ik denk dat u daar zelf uitsluitsel over moet geven. Heer VISSER (GL/PS) Voorzitter, de heer Boerkoel is een grappenmaker. Dat merk je niet alleen aan het poppetje dat hij voor zich heeft, maar ook aan de taal die hij uitslaat. In de verkiezingstijd blies hij heel hoog van de toren in de pers: hij zou wel even zorgen dat er een half miljoen op tafel kwam voor al die onveilige gevoelens van de burgers. Als je nou maar op de Partij van de Arbeid stemde, dan kwam het er wel. Dus ik was ook zeer verrast toen tijdens de besprekingen met de lijsttrekkers hij ook de keiharde vraag stelde of ik bereid was om geld voor de politie beschikbaar te stellen. Ik dacht: nou, die mijnheer Boerkoel heeft het leuk voor elkaar, die gaat met het CDA en de WD in het college en die heeft hij toch maar eventjes over de streep gehaald, want kennelijk zijn ze het met z'n drieën eens, wat ze al een paar jaar waren, dat dat half miljoen er maar moest komen. Haar wie schetst mijn verbazing als ik dit raadsvoorstel lees? Dit is meteen eigenlijk het van de tafel vegen van het hele initiatief voorstel van de Partij van de Arbeid. Want, schrijft u, we kunnen dit raadsvoorstel meteen beschouwen als de definitieve oplossing voor het hele veiligheidsprobleem waar de heer Van Wuijckhuijse zich ook druk over maakt, namelijk door gewoon deze politiesurveillanten aan te trekken voor het geld dat we toch al een beetje in reserve hadden en er dan nog wat bij doen. Dat is het dan. Daar heb ik verder ook geen bezwaar tegen, ik wil het experi ment best aan. Maar hoe zit het nu met die grootspraak van de praatjesmaker Boerkoel, die ons een half miljoen beloofd had, waarvan hij eigenlijk nooit heeft aangetoond waar hij dat geld vandaan zou halen? Ziedaar, vandaag komt de aap uit de mouw, hij heeft het allemaal als een soort noodrem eventjes in een motie vastgelegd en daar komt het dan: 80.000,= die drie weken geleden nog niet bekend waren, en het verhaal over de opbrengst van de grond, die de politie nodig heeft om het politiebureau te verbouwen. Nou, dat zet eventjes de deur open voor leuke dingen in dit dorp! Ik denk dan aan het zorgcentrum aan de overkant, die het geld ook wel kunnen gebruiken, de grondopbrengst gewoon even in het zorgcentrum stoppen voor gouden bedden Kortom, als we zo in Soest met de grondverkopen omgaan, dan is het hele grondbedrijf van ons gauw uitgeput en krijgt iedereen wat hij graag wil hebben, namelijk de opbrengst gewoon uit de verkoop van grond. Een belachelijk voorstel, voorzitter. Kortom, wij gaan akkoord met uw experiment om het te doen zoals we nu voor ons hebben liggen, maar dit verhaal van de Partij van de Arbeid, dit lachwekkende verhaal van de Partij van de Arbeid met alles wat daaraan vooraf is gegaan, daaraan kun je toch zien dat het eigenlijk een beetje volksverlakkerij is geweest. Heer KRIJGER (WD) Mijnheer de voorzitter, elke raadsvergadering komt er wel een agendapunt aan de orde waarop iedereen zich kan gaan vastbijten. Dit, reagerende ook op wat de heer Visser heeft gezegd. Maar eigenlijk doet dat een zaak geen recht, want wat is er gebeurd? Zonder onderscheid van partijen -nu praat ik over een aantal jaren terug- is gesproken over wat wij zouden willen, dat met de toenmalige politie, waarover dan meer zeggen schap vanuit de gemeente geweest zou moeten zijn, de gemeentelijke politie, afspraken moesten worden gemaakt om de zichtbaarheid te verbeteren. Dat was toen al een aanzet, wat u ook aangeeft onderaan de eerste bladzijde, om het veiligheidsgevoel te vergroten van de mensen in het dorp. Daar zijn afspraken over gemaakt en daar was de hele raad het mee eens, de raad waar toen ook de heer Visser al in zat en ook de heer Boerkoel. Nu gaan ze elkaar in de haren zitten. Nou, dat kan. Dat is het voorstel dat je dan pakt en daar ga je dan lekker in zitten bijten. Dat doet de zaak waar het om draait geen recht, want de kritiek van de heer Visser richting de heer Boerkoel is wel terecht over de financiering, want we hebben afspraken gemaakt hoe financieringen verlopen, dus het is terecht wat hij opmerkt. Maar wij willen graag naar de inhoud van het verhaal en ook reageren op datgene wat er in beide commissies is gezegd. Bij de commissies is gezegd in meerderheid: het kan zo, maar we willen graag -omdat er toch een aantal afspraken zijn gemaakt op een ander niveau- zien hoe de uitwerking gaat. We willen ook betrokken raken bij de evaluatie op bepaalde momenten, want we hebben wat voor ogen genomen, we hebben daar geld voor over, voor een deel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 214