16 juni 1994 - 12 lag het er al waar we niet aan konden komen, dat hoort er nu ook bij, nu kunnen we met een toevoeging van wat we al hebben -de controleur woonomgeving en ook de tweede- iets zichtbaar maken. Is dat zichtbaar maken voldoende? Nou, Soest is geen Rotterdam, daar lopen er meer rond, dacht ik. Datgene wat wij voor ogen hebben, al een aantal jaren, raadsbreed, is nu binnen handbereik gekomen, met een andere naam. Politiesurveillanten zijn niet nieuw, Soest loopt ook niet voorop, maar geeft hiermee een stukje invulling van wat wij in het dorp eigenlijk willen hebben. Ik zou willen vermijden dat gehakketak over wie nou dat puntje gaat halen. Er ligt een concreet voorstel dat op korte termijn kan worden ingevoerd, de scholing van deze mensen is landelijk al behoorlijk op gang, dus we kunnen binnenkort wat gaan doen. Nu kun je zeggen: vijf of acht? Het gaat over een periode van twee jaar, met een toezegging -gedaan op grond van commissies van een regelmatige evaluatie. Het voorstel dat er nu ligt van het hele college krijgt op dit moment, zonder ook maar één wijziging, de steun van mijn fractie. Mevrouw SWINKELS (D66)Voorzitter, dit voorstel lijkt me goed. De aanpassing die wij wensten is meegenomen. Ik denk dat we daar met z'n allen uitkomen, te meer waar duidelijk is dat het rijk ook nog wel iets in het vooruitzicht heeft gesteld. Ik vind dat we daar als gemeente best eventjes op kunnen wachten voor we dan het voorstel van de heer Boerkoel zouden uitvoeren, afgezien van het feit dat ik vind dat de heer Boerkoel -hij mag het van mij, hoor- nu en dan zo'n aardige opmerking heeft die hij alleen kan maken en die ik alleen van hem respecteer. Die opmerking zult u allemaal herkennen zodadelijk, die geeft mij aanleiding om te constateren dat de heer Boerkoel al ontzettend lang een veel te grote broek aan heeft. Daarbij bewijst dit voorstel ook weer dat het aardig is, het is creatief, en ik denk dat het mooi is om meer politie op straat te hebben, ik zou er onmiddellijk voor zijn, maar dan wel goed bekijken, zorgvuldig besturen en laten we eerst met dit experiment beginnen. Heer BAKS (BAM)Voorzitter, in de commissie waar we dit tot nu toe al twee keer behandeld hebben, hebben ook wij uitgebreid aangedrongen op het eerst bekend zijn van het uitwerkingsplan, waarna we het definitieve voorstel zouden kunnen goedkeuren. We zijn daarin gesterkt door het rapport dat een dezer dagen verscheen van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat nog eens aangaf dat meer blauw op straat niet garandeert dat de criminaliteit wordt teruggedrongen, omdat ook uit het onderzoek is gebleken dat het blauw zich voornamelijk daar ophoudt waar de criminaliteit niet plaatsvindt. Voorzitter, dat betekent dat het zeer essentieel is hoe die uitwerkings overeenkomst eruit komt te zien. We hebben begrepen in de laatste commissie dat het belangrijk is, mede gelet op het bedrag dat we in reserve hebben staan, dat we op dit moment een principebesluit nemen: willen we deze kant op, of willen we dat niet? We hebben u in de commissie gezegd groen licht te geven voor eerst het vaststellen van het principebesluit. Als wij u vanuit de commissie met een bepaald advies het college in terugsturen, zou ik het onpasselijk vinden om daar nu op terug te komen. We hebben dat toen weloverwogen gedaan, dat betekent voorzitter, dat wij reikhalzend uitkijken naar de uitwerkingsovereenkomst, op dit moment akkoord gaan met het voor stel zoals dat voor ons ligt. Het doel is niet: hoe krijgen we zo snel mogelijk honderd agenten of politiesurveillanten op straat, maar: hoe zorgen we dat de burgers van Soest zich veilig gaan voelen? Dat veilig voelen bereiken we niet alleen met politiesurveillanten, met politieauto's, maar het is een mentaliteitskwestie. Dat betekent, als u dan van ons ook wat wilt horen over de brief aan het college en de gemeenteraad, die ons uitgereikt is -en die ik tot nu toe niet zie als een motie, omdat de brief ook niet zo is geredigeerd, maar als een gedachtengang- dat de gedachtengang om wat meer geld te besteden voor politie op straat ons best aanspreekt, we zullen daar vast in de loop van de komende vier jaar op terugkomen in de commissie a.b.z. We zijn dan ook hartstikke benieuwd hoe de evaluatie over twee jaar eruit komt te zien, dan zijn ook de gegevens bekend zoals die door de heer Boerkoel worden gesugge reerd in de punten 1, 2 en 3 en dan praten we wel verder. Dit is een eerste stap

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 215