16 juni 1994 - 13 - Heer KROL (CDA)Voorzitter, het is altijd wonderlijk om in deze raad te horen, zeker van een partij die met klapstoel en pet op bivakkeert voor het politiebureau van: denk erom dat het open blijft, die daarna met steun van de hele raad -dat wel- een motie door Nederland laat verzenden om meer politie op de Soester straten te krijgen, en dan zegt tegen een andere fractie in de raad: foei dat jullie daar op deze manier meer geld voor uit willen trekken. Mevrouw TOMASSEN (GL/PS)U moet niet van die domme dingen zeggen, mijnheer Krol Heer KROL (CDA) Nou, dat ze u niet bevallen -via u, mijnheer de voorzitter- dat kan ik mij heel goed voorstellen, maar of ze dom zijn? Dat laten we maar aan anderen over. Ik denk, voorzitter, dat het voorstel zoals het er nu ligt en zoals we het in de commissie a.b.z. besproken hebben, twee dingen betekent. Er ligt een voorstel waarin we als politieke partijen met z'n allen gezegd hebben: meer politiesurveillanten op de Soester straten kan bijdragen aan een veilig Soest, kén bijdragen. Niet alleen, er zal meer moeten gebeuren, er zal moeten worden gecombineerd. Preventie projecten hebben we vaker genoemd, die zullen daar samen mee moeten werken, want alleen meer agenten werkt niet. Dat was het voorstel zoals het in de commissie lag en er was maar één punt waar op dat moment ook als CDA- fractie van zeiden: dat willen we eigenlijk nog wel eens een keer bekijken. Dat was: hoe zit het met de uitwerkingsovereenkomst? U hebt ons aangegeven pas met dit convenant in werking te willen treden op het moment dat de uitwerkingsovereenkomst het akkoord heeft van de commissie. Dat betekent dat we opnieuw in de commissie kunnen aangeven waar onze prioriteiten liggen als raad van de gemeente Soest. Dat is denk ik precies de bedoeling. Voorzitter, de reactie op de brief van de Partij van de Arbeid-fractie zoals die hier nu ligt: ik denk, voorzitter, dat het niet onaardig is om nu al aan te geven -dat is eigenlijk zoals ik de brief ook lees van de Partij van de Arbeid- dat het een proef is voor twee jaar en na twee jaar is het geld dus op. Als je als Partij van de Arbeid-fractie dan zegt: nou, dat betekent dat we nog eens wat tekort zullen gaan komen, als je het zo zou willen interpreteren, dan kan ik mij daar best op sommige punten in vinden. Het enige is dat je niet al op dit moment kunt anticiperen op een grond- verkoop waarvan je nog helemaal niet weet of die aan de orde is en op welke manier die aan de orde is. Dus dat zie ik niet zo zitten. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, dan snap ik de heer Krol niet. Hij zegt dat het een goed voorstel is en vervolgens toont hij aan dat het een onzin- voorstel is. Heer KROL (CDA)Voorzitter, ik denk dat ik heb aangegeven dat ik de lijn Maar dan heeft u niet goed geluisterd, mijnheer Witte, het gaat er namelijk om dat ik gezegd heb dat ik de lijn -ik wil het wel even herhalen, het staat keurig op de band- van de brief van de Partij van de Arbeid, de visie die erachter zit dat je namelijk op termijn meer geld nodig zult hebben om het structureel te maken, me kan voorstellen. Ik zie alleen in punt 2 een stukje dekking dat ik niet op dit manier zou willen zien. Dan gaat het over die 80.000,= die wij in de commissie a.b.z. te horen hebben gekregen dat die er nog zou zijn. Als wij daar een visie op zouden kunnen loslaten, zou dat de visie zijn zoals we die ook in de commissie hebben losgelaten, dat wij aan de burgemeester gevraagd hebben om nog eens te kijken naar een project als het gaat over meelopers, dat is een preventieproject. Je ziet maar weer eens, op dit moment ook in de wijk Honsbergen, hoe nodig dat is. Ik zou dan, als het om een politiebestemming voor dit bedrag gaat, dit ook nog eens onder uw aandacht willen brengen. Daar zou ik het in eerste termijn bij willen laten. VOORZITTER: Ik dacht dat ik alle fracties gehad had. Als ik dan mag reageren? Ik ben blij dat ik mag constateren dat de raad in meerderheid het voorstel van het college ondersteunt. Ik denk dat het ook goed aansluit bij wat u allen -ik dacht vrijwel alle politieke partijen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen- hebt bepleit, namelijk dat er meer aan veilig heid gedaan moet worden. Dan kun je natuurlijk niet alleen maar naar het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 216