16 juni 1994 - 17 twijfel geven. Verder constateer ik, voorzitter, dat het hele verhaal van de heer Boerkoel, dat hij tijdens de verkiezingen is begonnen, vanavond als een nachtkaars uitgaat en dat de heer Boerkoel niet alleen een grapjas is, maar ook een praatjesmaker. VOORZITTER: Dat had u zoéven al gezegd, dus ik denk niet dat u dat hoeft te herhalen. Ik denk dat u -dat wil ik toch zeggen- moet uitkijken dat u het niet op de persoon speelt, maar dat wij hier als fracties ons werk doen en niet als persoon. Dus ik zou u willen verzoeken u voortaan wat zorgvuldiger uit te drukken. Heer KRIJGER (WD)Mijnheer de voorzitter, als je meer van iets wilt hebben omdat je het een goed idee vindt -en zo vertaal ik positief de opmerkingen van de Partij van de Arbeid-fractie- dan is het gewoon bij ons dat je daar een dekking bij aangeeft. Die dekking is er dus niet, dat is dan jammer. Maar hetgeen wat er dan wel is geboden, vindt men kwalitatief ook goed. Toch lezende wat de brief, c.q. woordelijk uitgesproken hier, van de Partij van de Arbeid-fractie heeft aangegeven, gekoppeld aan de kerntakendiscussie, wil ik graag een reactie van u. De kerntakendiscussie kan betekenen dat je op een gegeven moment moet zeggen dat bedragen in de begroting niet veranderd worden, dat je het op nul gaat zetten, er geen stijging in laat komen. Nu heeft u hier heel nauwkeurig uitgerekend wat wij krijgen voor een bepaald bedrag, dat is voor twee jaar op een uurtarief van 43,=: 5,11 formatieplaatsen en zoveel uur effectief. Die uren blijven hetzelfde, dus het kan betekenen dat als je niks doet dat de produktie die hier geboden wordt, niet gehaald wordt. Daarom zou ik u willen vragen of die 80.000,= -ook genoemd door de heer Boerkoel- niet de buffer kan zijn om de volledige periode van twee jaar te waarborgen. We gaan niet denk ik eerst praten over taken zus en zo, terwijl andere besluiten daarmee geblok keerd zouden kunnen worden. Dus dat zou ik nog graag van u willen horen. Heer JANSEN (D66)Voorzitter, ik wilde even ingaan op de mijns inziens toch wat gemakkelijke manier waarop er gepraat wordt over vrijvallende middelen in een bepaalde sector, die te oormerken en daar weer voor te gebruiken, vooral nu we de kerntakendiscussie tegemoet gaan. Ik wil absoluut niet stellen dat die middelen dan niet in aanmerking zouden moeten komen voor de voorstellen die hier gedaan zijn, maar ik vind dat ze moeten kunnen concurreren met alle andere problemen die we hebben. Die kunnen we zo niet op een rij hebben en ik denk dat we dat principe niet moeten loslaten. Ik wil daar nog eens voor waarschuwen dat niet te doen. VOORZITTER: Ik neem aan dat mevrouw Swinkels hetzelfde wilde zeggen? Mevrouw SWINKELS (D66)Nou, ik wilde het wellicht op een andere manier doen, maar ik had wel sympathie voor de opmerkingen van de heer Van Wuijckhuijse. Ik denk dat de raad dat ook tot uitdrukking gebracht heeft door te zeggen: we gaan zeer kritisch om met die uitwerkingsovereenkomst. Wat de heer Van Wuijckhuijse daarnaast nog gezegd heeft over de politie in het algemeen, ik vind ook dat gemeenteraadsleden -ik heb dat ook begrepen uit de landelijke conversatie die gaande is- zeker heel duidelijk de vinger in de pap moeten houden. Heer KROL (CDA) Voorzitter, even beginnend met de brief van de Partij van de Arbeid-fractieIk heb in eerste termijn al aangegeven en daar wou ik maar achter blijven staan, dat wij er geen moeite mee hebben om het bedrag zoals het daar genoemd is -ook dat is tenslotte politiegeld- in die zin binnen de politie te houden. Wel hebben wij aangegeven er eerder een preventieproject van te willen financieren dan eerst een extra persoon. Het tweede is inderdaad -dat is een opmerking die ik toch ook wel even zou willen maken in de richting van de heer Van Wuijckhuijse- dat als wij zouden zeggen: we gooien vijf formatieplaatsen politiesurveillanten op de straat, zomaar, dan hoef je niet te verwachten dat het enig soelaas biedt, dat ben ik met hem eens. Ik denk dat we daarom in de commissie a.b.z. met elkaar gezegd hebben: je moet voor zover dat mogelijk is in de uitwerkings overeenkomst zoveel mogelijk aangeven waar je de knelpunten in deze

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 220