16 juni 1994 22 - Mevrouw SWINKELS (D66)Ja, maar achterhaald door de feiten, voorzitter. Heer KROL (CDA) Achterhaald door de feiten, ja, ja. Nou, dat is ook een uitleg, voorzitter. Het betekent dat we daar op dit moment al minder mogen, provinciaal gesproken, dan we hadden gedacht met die 175 woningen. Wij zullen ons bij die beperking die er dus al inzit -dat is al minder dan we hadden gedacht en eigenlijk ook minder dan we als CDA-fractie hadden gewild- moeten neerleggen. Het betekent dat we al minder mogen daar dan de bedoeling was. Daar zou ik het in eerste instantie bij willen laten. Heer BRUNEKREEF (WD)Eén aanvulling nog over die 250.000,= grens. Ik heb de staatssecretaris vanavond op de radio gehoord en hij heeft inderdaad gezegd dat hij de middelen die hem ter beschikking staan zal gebruiken om dit van de provincie Utrecht tegen te houden. Hij was heel duidelijk. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Voorzitter, ik heb een skala aan vragen gekregen en ik wil ze toch even successievelijk langslopen. Er is gevraagd om nog eens terug te komen in de commissie om die cijfer matige benadering ten aanzien van woningbouw in het verleden nog eens door te nemen en ook natuurlijk de toekomst. Dat zal ik in een volgende commissie doen. Dan is er gevraagd ten aanzien van de Jachthuislaan, dat geldt voor al degenen die over de Jachthuislaan hebben gesproken, daar wil ik erg duidelijk in zijn. We hebben nog maar heel recentelijk de structuurvisie aangenomen, daarin zijn potentiële bouwlocaties opgenomen en één van die locaties is geweest de JachthuislaanDie zit in het programma, die komt aan snee vanaf het jaar 2000. Indien de raad voor die tijd geen andere besluiten neemt, blijven wij in de planning uitgaan van de locatie Jacht huislaan als potentiële bouwlocatie. Ten aanzien van de opmerkingen over Braamhage, die heb ik begrepen, dat zal ik meegeven aan de wethouder van ruimtelijke ordening. U wilt niet te ver het gebied in, dat is duidelijk, ik denk dat we daar geen uitvoerige discussie over hoeven te voeren. Laat ik eerst even de vraag van de heer Witte beantwoorden ten aanzien van de 50% meer gebouwd in het verleden. Ja, kijk, ik kan natuurlijk wel uren lang met u over het verleden gaan discussiëren, maar dat heeft weinig zin. Ik kijk liever vooruit, dat doen wij ook in ons volkshuisvestingsprogramma. Daarin staat een programma dat gebaseerd is op de uitgangspunten van de structuurvisie: zoveel woningen per jaar voor die periode en zoveel voor de periode erna. U kunt het allemaal exact nagaan. Wij zijn in onze planning en in onze subsidiëringsaanvragen uitdrukkelijk uitgegaan van die getallen. Ik heb nog niet de intentie om daarvan af te wijken, tenzij daar hele sterke signalen voor zouden komen vanuit de raad. Heer WITTE (GGS)Voorzitter, even bij interruptie. Het is niet anders dan het de afgelopen vier jaar was, toen was ook de afspraak 150 en toen zou er gemiddeld worden. Als we na vier jaar kijken hoe er gemiddeld wordt, dan komen we op veel hogere aantallen uit dan we hadden afgesproken. Ook niet de intentie, het is gewoon gebeurd. Wethouder VAN LOGTENSTEIN: Volgt u maar wat wij gaan doen in de komende jaren en u zult daar zelf best wel een opmerking over maken als het de verkeerde kant op gaat De Griftlandlocatie, u vroeg daar nog even naar, mijnheer Witte. Dat staat op pagina 2 van het voorstel, daar staat uitdrukkelijk in dat de Griftland locatie is teruggenomen, omdat dat ook bij de provincie geen instemming heeft gevonden. Daar is dus absoluut geen onduidelijkheid meer over. Mevrouw Tomassen stelt de vraag 50/50 of 60/40. Wij zijn uitgegaan en wij gaan uit van een verhouding van ongeveer 50/50, dat kan meer zijn, dat kan in bepaalde perioden ook minder zijn, maar het gemiddelde zal daarop uitkomen. Zoals de heer Krol al zei -en die heeft daar toch ook wel een redelijk inzicht in, dat weet u- is het moeilijk en wordt het steeds moeilijker om in die verhoudingen te gaan bouwen. Ik wil daar nog wel eens in de commissie op terugkomen, we zullen daar problemen genoeg mee hebben om die getallen vast te houden, dus laten we nu niet aan een verhoging gaan denken

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 225