7 juli 1994 - 11 - heer Meilof. Het lijkt mij, uit de stukken die u voor ons ter inzage hebt gelegd, dat er inderdaad een mogelijkheid is om Ben Becker toch zover te krijgen dat ze de lokatie op de Richelleweg zullen verkiezen. Het lijkt mij hoogst onverstandig om dan eerst hier een bedrijf te gaan vestigen, daar zullen investeringen voor moeten worden gedaan. Duidelijk is dat als hij er eenmaal zit en de investeringen zitten daarin -het is tegenwoordig zo dat elk bedrijf graag zelf helemaal inricht en bouwt zoals ze het zelf het liefste hebben, dat hebben we al vaker gezien- het weieens zou kunnen betekenen dat het een desinvestering is. Ik geloof eigenlijk ook helemaal niet dat als dit bedrijf deze investeringen gaat doen, dat ze achteraf ooit nog op het idee zal komen om te verkassen, waarvoor ik trouwens alle begrip heb. Ik denk dus dat het veel verstandiger is om de onderhandelingen die een uitermate positief verslag hebben opgeleverd, verder voort te zetten. Daarbij denk ik trouwens, er is natuurlijk ook het een en ander vrijgekomen op ons industrieterrein. Ik wil maar even wijzen op het oude TBS-terrein dat op dit moment nog leeg staatGelet op het feit dat we toch wel mogen vaststellen dat de gemeente al jarenlang de allergrootste moeite doet om voor het bedrijfsleven in Soest allerlei terreinen los te peuteren bij de provincie, zou het natuurlijk ook helemaal niet zo gek zijn als er van de kant van de Soester zaken ook eens een keer meegewerkt wordt om een goede zaak vooruit te helpen. Ik denk dat het alleen maar gunstig zal zijn wanneer dit bedrijf in Soesterberg aan de A28 zou kunnen worden gevestigd, evenals trouwens de grondbedrijven die daarachter gedacht zijn, verder richting Wieksloterweg, waarvan wij al eerder gezegd hebben dat we daar hoogst ongelukkig mee zijn dat in eerste instantie wij met moeite konden instemmen met een uitbreiding richting Dorresteinweg en vervolgens moeten meemaken dat dan weer een stuk richting de Wieksloot wordt opgegaan. We snappen wel dat een meerderheid in deze raad toch vindt dat dit bestem mingsplan moet worden aangenomen. Wij zullen dus sowieso tegen stemmen. Ik wil ook nog een keer naar voren brengen dat ik het echt onbegrijpelijk vind, waar we een woonwijk van 600 woningen willen gaan bouwen aan de Boerenstreek, dat we tegen die plek aan een gebouw van acht meter hoog en wel honderd meter lang van golfplaten -ik zal het nog maar een keer zeggen- toestaan. Het zijn niet de mooiste gebouwen en ik vraag me af of dat nou wel zo slim is. De opmerking van de heer Baks dat voor categorie III een dertig meter zone geldt, dat is nieuw voor mij. Heer BAKS (BAM) Even bij interruptie: categorie II is een dertig meter zone en categorie III kent een vijftig tot honderd meter zone. Heer WITTE (GGS)Dat is nieuw voor mijIk heb in de stukken gelezen dat het ging om bedrijven die aan de rand van een woonbestemming konden en dat daar absoluut geen zonering voor nodig zou zijn. Ik ben blij als het wel zo is, het lijkt mij ook heel terecht. Ik denk dat het er niet fraaier op wordt om op deze manier in te stemmen. Wij zullen dus tegen dit bestemmingsplan stemmen. Heer VAN DEN BREEMER (CDA) Voorzitter, onze fractie is wél blij met dit bestemmingsplan, we hebben daarnaar uitgekeken. We zitten toch met een groot aantal bedrijven die verplaatst moeten worden. We hebben daar grote noodzaak voor om een dergelijk bestemmingsplan te creëren. Dat daar nu wat probleempjes ontstaan, daar zijn we niet gelukkig mee, maar we kunnen daar wel mee leven, zij het dat als de heer Becker eventueel in overleg toch naar Soesterberg zou kunnen, dan zou dat een mooie oplossing zijn en dan zouden wij dat heel graag ondersteunen. Maar we hebben zaken gedaan, we hebben de grond verkocht aan de heer Becker en we moeten een betrouwbare partner blijven, ook voor het bedrijfsleven. Heer PLOMP (WD)Voorzitter, wij hebben geen behoefte om hetgeen in de commissie ruimtelijke ordening door ons is gezegd, hier te herhalen. Wij gaan akkoord met uw voorstel, maar wij zijn wel benieuwd naar hetgeen onder punt drie van de fax die we hebben gekregen, is geschied. Ik neem aan dat de wethouder daar zo dadelijk antwoord op geeft. Wethouder TEN HOVEMisschien zal ik maar gelijk met dat laatste beginnen,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 248