7 juli 1994 - 15 - Richelleweg de zaak te realiseren. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Ja, dus hij suggereert dat het niet bij de realiteit hoort, dus dat het hele overleg daarover, wat toegezegd is, kennelijk geen waarde heeft. Dat verwondert mij. Het overleg is toegezegd en het overleg vindt plaats. Ik heb ook nog niet begrepen dat Becker heeft gezegd dat hij geen waarde hecht aan het overleg en alleen maar suggereert dat hij toch op deze plek terecht zal komen. Ik zeg ook niet dat als hij daar terecht wil komen, dat hij dan dat gebouw daar niet mag zetten. Ik vind dat we dan dit bestemmingsplan op deze manier moeten vaststellen. Dus ik wil niet tornen aan zijn rechtszekerheid. Ik wil alleen zeggen: als hij het denkbaar acht om het op een andere manier in te vullen, als hij naar Soesterberg wil, dan vind ik het dom en dan vind ik het vreemd als wij dit bestemmingsplan op deze manier vaststellen. En dan vind ik dat wij bereid moeten zijn om terug te gaan naar onze oude bedoelingen met deze omgeving. Dat vraag ik u, om om die reden, tot het overleg afgerond is, tijdelijk dit stukje buiten de besluitvorming te houden. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, het wordt natuurlijk op zich nu een wat warrige gebeuren door alles wat er door iedereen gezegd wordt. Te meer daar dit ook gezegd wordt door mensen die in deze vorige raadsperiode er bij waren toen wij ten aanzien van de firma Becker die grond hebben verkocht, met open ogen, zou ik haast zeggen. Nu gaat zich dus opeens een wat vreemde discussie ontwikkelen, die ons niet echt aanstaat. Ik denk dat je achteraf bij jezelf misschien dan moet vaststellen: ik heb het toen verkeerd gedaan. Ik zeg niet dat dat voor ons geldt, maar van anderen hoor ik die geluiden hier, dat we daar misschien wel spijt van hebben. Maar dat wil niet zeggen dat je daarop terug kunt komen. Dat is een hard gegeven. Ik heb het zo beluisterd in de commissie, dat de wethouder ten aanzien van dat punt heeft gezegd: we zullen alles doen wat mogelijk is, maar de grond is verkocht, we zitten aan de juiste maten. We hebben het hier net nog eens even opgemeten, we halen ruim de maten die de voorschriften voorschrijven, dus feitelijk is er niets fout. Het is natuurlijk altijd prima als je op een aardige manier met elkaar in zee kunt gaan en ook op een aardige manier met elkaar in het bootje kunt blijven varen. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF): Voorzitter, bij interruptieMevrouw Stekelen burg luistert niet naar mijIk zeg niet dat ik het niet serieus neem, dat ik het contract verder niet serieus neem. Ik vind dat Becker daar alle kans moet krijgen. Ik zeg alleen: er is een nieuwe mogelijkheid geopend en die nieuwe mogelijkheid -daar praten we nu niet over- moet eerst serieus genomen worden in het onderzoek. Dat is het enige wat ik vraag, dat je om die reden ten aanzien van dit stukje grond nog geen besluit neemt. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Via u, voorzitter, naar de heer Meilof. Ik had wel degelijk goed geluisterd, mijnheer Meilof, maar ik had ook goed geluisterd naar wat het college zei, namelijk dat die mogelijkheid zich voor gaat doen tussen twee en vijf jaar. We hebben juist zo snel gehandeld ten aanzien van de firma Becker, omdat er haast bij was. Dus, met andere woorden: ik denk dat het prima zou zijn als de firma Becker zo groot groeit dat ze op termijn een goede dependance in Soesterberg neer kunnen zetten, maar vooralsnog gaan wij akkoord met dit bestemmingsplan. Heer JANSEN (D66)Voorzitter, om te beginnen wil ik toch ondersteunen wat de heer Meilof heeft gezegd: dit stukje buiten de besluitvorming laten. Het bestemmingsplan moet vastgesteld worden, maar ik zou zeggen: dit zo kort mogelijk buiten de besluitvorming laten om te zorgen dat alle onduidelijk heden over de mogelijkheden in de toekomst zo snel mogelijk helder kunnen worden. Ik heb al gezegd dat je in dat geval, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, iets zou moeten kunnen wijzigen aan het bestemmingsplan, om te voorkomen dat de geschetste problemen dan zouden ontstaan, al is dat over twee tot vijf jaar. Ik denk dat het zó verwoord moet worden dat we die problemen kunnen voorkomen. Dat ligt er nu niet zo in. Ik ben het met mevrouw Stekelenburg eens, we hebben nu een keer het contract gesloten en daar moeten we ons aan houden. Dat heeft ook de heer Meilof gezegd. Daarom voel ik er weinig voor om tegen het plan te stemmen, het moet snel allemaal

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 256