20 januari 1994 - 13 blijf alleen maar citeren- is ook aangegeven dat de samenwerking minder structureel is dan gewenst. Ambtenaren in Soest ervaren die samenwerking als "voortmodderen"Is het dan wel verstandig om daarmee door te gaan? De grootste gemeente binnen het gewest, Amersfoort dus, loopt gigantisch achter en is dus eigenlijk een blok aan het been van de hele samenwerking. Amersfoort gaat zijn eigen gang en Soest moddert voort met nog wat andere gemeenten. Is het dan verstandig om daaraan toe te geven? De samenwerking is voor Soest fors duurder dan wanneer we het zelf doen. Is dat dan eigenlijk wel verstandig? Als klap op de vuurpijl komt dan de opmerking in de ambtelijke adviesnota -het is nog steeds dezelfde nota- dat het enige argument om het raadsvoorstel te maken, het gebrek aan een alternatief is. Wij noemen zoiets een bestuurlijk zwaktebod en we vragen ons af of het verstandig is om met zo'n raadsvoorstel in te stemmen. Maar er gloort licht. Tijdens de vergadering van de commissie milieu van 13 januari jl. heeft de wethouder mededeling gedaan van een zeer belangrijke bijeenkomst van milieuwethouders die zeer binnenkort een dag «het bos ingaan» -i hoop dat daar niet teveel gekapt is- en misschien wel een besluit ook zullen nemen over de richting van de samenwerking. In hoeverre kan dit raadsbesluit die besluitvorming frustreren? Als die kans bestaat, stellen wij voor om het voorstel aan te houden tot daar duidelijkheid over is. Als die duidelijkheid op dat punt is gegeven, dan geven toch de voorgaande opmerkingen aanleiding uw voorstellen voor dit besluit aan te houden totdat meer duidelijkheid is verkregen. VOORZITTERIs dit ook weer een ordevoorstel? Heer LOKKER (CDA)U kunt het beschouwen als een ordevoorstel. VOORZITTER: Nee, £s het een ordevoorstel? Heer LOKKER (CDA): Ja, het is een ordevoorstel. VOORZITTER: Dan beperkt de discussie zich eerst weer tot het ordevoorstel. Bent u voor of tegen het ordevoorstel? Mevrouw BLOMMERS (WD) Voor het ordevoorstel. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Ik heb begrepen dat het mogelijk is, dat het niet veel invloed heeft als we het een maand uitstellen, dus in die zin geen probleem. VOORZITTER: Het heeft geen enkele invloed, dat is juist. Heer JANSEN (D66)Niet nodig, maar VOORZITTER: U bent voor het ordevoorstel. Mevrouw TOMASSEN (PS)Niet nodig, dus: nee. VOORZITTER: Mijnheer Jansen, ik verstond u niet goed. Niet nodig, zei u. Heer JANSEN (D66)Dat betekent dus: nee. Mevrouw STEKELENBURG (PvdA)Voorzitter, ik heb dit soort ordevoorstel reeds in de commissie geplaatst, dus het sluit aan bij mijn gedachte. Voor. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGS)Voorzitter, wij steunen het ordevoorstel. VOORZITTER: Ik constateer dat er een meerderheid is voor het ordevoorstel tot het aanhouden van dit agendapunt. Het voorstel (RV 94-01) wordt aangehouden. Voorstel tot het wijzigen van het standplaatsenbeleid met betrekking tot Soesterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 26