15 september 1994 - 21 - afval omhoog gaan, allemaal redenen waarom we in ieder geval voor de afvalverwerking hogere tarieven zullen krijgen in de toekomst, misschien nooit aan diftar toe zullen komen -dat hoop ik niet, maar je weet dat niet- is het dan niet heel zinnig om, zoals de meerderheid van de raad zegt, te zeggen: laten we nu de burgers niet laten sparen voor iets dat we nog niet weten dat we gaan doen, laten we die 16,00 verhoging nou nog eventjes niet aan de burgers vragen, die al een heel behoorlijke extra verhoging helaas moeten krijgen. Gelukkig is de meerderheid van de raad zoals ik het nu hoorde, het daarmee eens. Dan nog even over het fonds rationeel wegbeheer. Dat hebben we dus opgeheven. We zijn dus op een andere manier ermee omgegaan. We zeggen tegenwoordig: luister eens, onderhoud van wegen is geen investering. We betalen het uit de algemene middelen, we ramen elk jaar een post op basis van de gegevens van het rationeel wegbeheer. Maar dat is dus niet een kwestie van: we houden over, tenminste, ik hoop het niet, ik hoop dat wij zo goed ramen en u zo'n precies op maat gesneden krediet geeft, dat wij dat elk jaar kunnen besteden aan een redelijk niveau van het onderhoud van de wegen. Ik dacht dat ik alle punten had gehad en ik ben blij dat u akkoord gaat met deze nota en dat we hem de komende periode als onderlegger kunnen gebruiken. Heer LOKKER CDA)Voorzitter, ik ben toch een beetje ontgoocheld, natuur lijk, maar er komt geen motie, hoor. In ieder geval, juist vanwege die schommelingen leek het ons verstandig juist dit fonds te gebruiken als ook een soort egalisatiefonds. Maar goed, we leggen ons uiteraard bij de meerderheid neer. Ten aanzien van het rationeel wegbeheer was het inderdaad alleen maar een waarschuwing. Ik ben wel wat meer gerustgesteld, omdat de wegen die consequent buiten beschouwing zijn gebleven nu wel betrokken worden bij het geheel en dan is de kans groot dat het ook een reële bijdrage kan leveren. Wethouder BLOMMERS: Nog even naar aanleiding van de opmerkingen van de heer Lokker. U moet niet vergeten, toen we dat fonds instelden voor de huis- vuilwagens, dat het een veel groter deel uitmaakte van het tarief. Met de huidige kosten die we hebben voor de huisvuilverwerking, zijn de huisvuil- wagens maar een betrekkelijk klein onderdeel, dus de schommeling is veel kleiner. Als een egalisatiefonds kan het zeker niet optreden, want we hadden het als een hele duidelijke doelreserve. VOORZITTER: Mag ik constateren dat de raad met het voorstel kan instemmen? Het voorstel (RV 94-102) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 9. Voorstel tot de 4e wijziging van de «Verordening staangeld woonwagen plaatsen 1992» 10. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe arbeidsovereenkomstenverordening. 11. Voorstel tot vaststellen rechtspositieregeling vrijwilligers bij de brandweer van de gemeente Soest - vaststellen vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer. De voorstellen 9 tot en met 11 (RV 94-89, RV 94-97 en RV 94-99) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 12. Voorstel tot vaststelling van de Verordening winkelsluiting Soest. Heer MEILOF (GPV/SGP/RPF)Voorzitter, ik heb reeds in de commissiever gadering verwoord hoe ik hierover denk. Het is duidelijk dat de achttien- dagenregeling voor het GPV/SGP/RPF een probleem is. Dat betekent dat we in Soest onder andere de ruimte scheppen dat onder andere op een aantal zondagen de winkels vaker open kunnen. Er is geen duidelijkheid of daar O -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 292