15 september 1994 - 24 - 22. Voorstel tot verkoop van bedrijfsterrein gelegen in het plan Soesterberg- noord aan de heer M.F. Eikelboom. 23. Voorstel tot verkoop van bedrijfsterrein gelegen in het plan Soesterberg- noord aan de heer M. van den Hooff. De voorstellen 21 tot en met 23 (RV 94-100, RV 94-91 en RV 94-103) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aange nomen 24. Voorstel tot verkoop van grond gelegen in Nieuwe Gracht 2 aan de heer B.J.M. van der Linden. Heer VAN WUIJCKHUIJSE (GGSVoorzitter, wij waren op 17 februari al tegen die verkoop, dit is een vervolg daarop. Ik heb in de commissie aangegeven dat mijn fractie ook nu geacht wil worden tegen te hebben gestemd. VOORZITTER: Ik constateer dat de raad akkoord gaat met het voorstel, met deze aantekening. Het voorstel (RV 94-110) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fractie van Gemeentebelangen Groen Soest geacht wil worden tegen te hebben gestemd. 25. Voorstel tot verhuur van grond gelegen nabij de Banningstraat aan de volkstuinvereniging «Bloemheuvel» 26. Voorstel tot verhuur van grond aan de Soesterbergsestraat aan mevrouw L.C. van der Blom- van de Pol voor de exploitatie van een kiosk annex snackbar. De voorstellen 25 en 26 (RV 94-104 en RV 94-105) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 27. Voorstel tot verhuur van het Anna Paulownahuis aan de heer A.A. Oudheusden. Mevrouw GERRITSE (CDA)Wij zouden een ander voorstel krijgen en dat hebben we niet gezien. Dat was in de commissie afgesproken. Wethouder BLOMMERS: U zou geen ander voorstel krijgen, we zouden hetzelfde voorstel aannemen en we zouden in een brief aan de heer Van Oudheusden vastleggen dat het gebruik als woonhuis per 1 januari zou Want dit raadsvoorstel was getekend en op deze wijze was alle aansprakelijkheid geregeld. Dus dit was de meest praktische wijze. Het voorstel (RV 94-112) wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 28. Voorstel om verzoekschrift ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor te leggen aan de SAOZ. 29. Voorstel tot het afwijzen van de verzoeken van bewoners van de Kastanjelaan ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 30. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet als gevolg van de invoering van de Wet Onroerende Zaken (WOZ) 31. Voorstel tot verkoop van grond gelegen in het plan Dalweg (Zorgcentrum) aan de Stichting «Molenschot» en Woningstichting Soest. De voorstellen 28 tot en met 31 (RV 94-106, RV 94-111, RV 94-116 en RV 94- 118) worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 32. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van bij komende kosten van het zorgcentrum. Het voorstel (RV 94-119) is van de agenda afgevoerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 295