15 september 1994 - 25 - Voorstel tot het indienen van een bezwaar bij provinciale staten tegen het vastgestelde streekplan Utrecht. Heer VISSER (GL/PS): Voorzitter, deze fractie is tegen deze brief. Wij vinden het idee van de provincie over de restcapaciteit nog niet zo gek, dat bespaart een heleboel andere bouwplannen. Over de golfaccommodatie wil ik het wat uitvoeriger hebben, omdat ik daar een aantal vragen over heb gesteld die u hebt beantwoord, waarvoor harte lijk dank. Het verbaast mij dat de Stichting Wolfduin alle brieven die tot nu toe geschreven zijn, heeft teruggetrokken. VOORZITTER; Voordat u daarop doorgaat, wil ik u zeggen dat die brieven dus niet aan de orde zijn vanavond. Wilt u zich beperken tot de ontwerp-reactie van het college aan provinciale staten en niet ingaan op de brieven? Heer VISSER (GL/PS); Ik constateer alleen maar wat u zegt. Ik zei dat ik constateer dat de Stichting Golfduin de brieven heeft ingetrokken. VOORZITTER; Maar dat had ik al meegedeeld aan de raad, dus dat wisten we al Heer VISSER (GL/PS); Ja, gaat u nu voorzeggen wat ik moet zeggen? Of mag ik zelf mijn teksten uitkiezen? VOORZITTER; Nee, maar ik wil u behoeden dat u dingen gaat zeggen die niet aan de orde zijn. Heer VISSER (GL/PS): Dan ga ik toch zeggen dat er waarschijnlijk met deze hele affaire een addertje onder het gras zit en dat zich toch dingen afspelen die niet door de beugel kunnen. Het feit bijvoorbeeld dat de Stichting Golfduin geprobeerd heeft om, voordat de gedeputeerde Schapenk afscheid nam, nog even gauw daar in Utrecht wat te ritselen, daar hou ik eigenlijk niet zo van. VOORZITTER: Ik weet niet of u de Stichting Wolfduin recht doet door deze woorden zo te gebruiken. Ik neem aan dat u ook niet wilt dat wij over uw activiteiten zo spreken. Heer VISSER (GL/PS)Nou, ik vind dat we nu in een leuke discussie tussen u en mij verzeild zijn geraakt. Daar wil ik nog wel even op doorgaan, omdat ik uit de antwoorden die ik van u gekregen heb, ook constateer dat de kosten van compensatie voor het eventueel te verwijderen bos ten laste komen van de initiatiefnemer. Maar hoeveel dat is en hoeveel bomen er gekapt moeten worden, dat is nog onduidelijk. Heer BRUNEKREEF (WD): Voorzitter, dit is toch niet aan de orde? Heer VISSER (GL/PS): Jawel, want ik ga namelijk betogen waarom ik bezwaar heb tegen het indienen van een bezwaarschrift bij de provincie. VOORZITTER; Maar u hoeft niet inhoudelijk op het plan en de ideeën die bij wie dan ook leven in te gaan. Daar gaat het niet om. De brieven van de Stichting Wolfduin zijn er niet, die zijn niet aan de orde hier. Heer VISSER (GL/PS): Nee, maar het is alleen maar om te argumenteren waarom ik tegen deze brief ben. Want het kan niet zo zijn dat u een bezwaar maakt bij de provincie voor de aanleg van zo'n golfbaan. Ten eerste zal de provincie dat nooit goedkeuren, want u schrijft zelf in uw antwoorden dat het toch categorie IV en V is en een heel klein stukje I. Ik had gevraagd om percentages, die geeft u niet, maar ik schat dat het ongeveer 5% categorie I is en 95% categorie IV en V. Dus het is een volkomen rare brief die u schrijft, om toch maar door te drukken dat de provincie toestemming geeft voor het aanleggen van een golfbaan, terwijl in het nieuwe streekplan ook duidelijk aangegeven wordt waarom het niet kan, wat de argumenten zijn waarom het niet kan en dat het natuurlijk een kwestie is van het gewest waar je zoiets aanlegt en niet meer per gemeente, want elke gemeente wil

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 296