15 september 1994 - 29 - 34. wat de heer Baks zegt. We onderzoeken wat er mogelijk is en de brief is een van de stappen om dat onderzoek verder mogelijk te maken. VOORZITTER: Mag ik constateren dat de raad met het verzenden van de ontwerp-brief kan instemmen? Met de aantekening dat de fracties van Gemeentebelangen Groen Soest, Progressief Soest, D66 en BAM worden geacht tegen het verzenden van deze brief te zijn. De motivering daartoe hebben zij per onderdeel aangegeven. Is dat een juiste constatering? Dan is aldus besloten. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen, met de aantekening dat de fracties van Gemeentebelangen Groen Soest, Groen Links/Progressief Soest, D66 en BAM geacht willen worden tegen te hebben gestemd. Voorstel tot wijziging van de samenstelling van commissies. Het voorstel is van de agenda afgevoerd. VOORZITTER: Ik dank u voor uw komst hier naartoe. Ik had van tevoren gedacht dat het wel lang zou duren, vandaar dat ik aan onze onvolprezen bodes gevraagd heb u van wat extra's te voorzien. Ik hoop dat het in de smaak gevallen is. Wel thuis. Ik sluit de vergadering. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Soest van 17 november 1994. de secretaris, de voorzitter, T\ C alWe kat ie s ord op 3TÏ, a

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 300