10 oktober 1994 - 22 - situaties zijn, als iets niet deugt, meld het gewoon. Wij proberen te werken aan integere politiek. We hebben kennis genomen -zo netjes zal ik het zeggen- van het standpunt van D66 dat men geen wegen door de weilanden wil. Als uit het college aangegeven, laten we nog niet hier nu al koppen snellen, c.q. beslissingen proberen te forceren over het verkeer, wij laten het nog even liggen tot na november, als het standpunt van het college komt. Ik heb begrepen, mijnheer de voorzitter, dat de heer Meilof ander werk doet dan constructiewerk. Hij heeft het woord «droog» opgevangen en dacht: dan is het college droog achter de oren. De meesten zitten al heel lang in deze raad, dus die zijn allang gedroogd, gezien de hitte van de strijd die wel eens meegemaakt wordt. Wij hebben bedoeld te zeggen dat als je een con structie neerzet, dat die behoorlijk stevig moet zijn om vier jaar te kunnen blijven zitten. En ik neem aan dat dat iets is wat de heer Meilof wel begrijpt en ons daarin wil steunen. Hij mag zich natuurlijk best profileren en dat moet hij ook doen voor een aantal partijen waarvoor hij in de raad zit, maar wij hebben ook het idee dat hij een echte democraat is We hebben een antwoord van het college wat onduidelijk gevonden. Er is gesproken, naar aanleiding van wat de Partij van de Arbeid heeft gevraagd, over rioleringen en investeringen naar voren halen. Wij zouden het college willen uitnodigen om eens te kijken naar een voorstel dat de WD heeft gedaan in 1993 voor de begroting 1994, waarbij ook is gesproken over Waterspoor, ook over een bepaalde manier van financiering, om rioleringen naar voren te halen. Het is door mevrouw Blommers ook al gezegd: 3% van de riolering is nodig voor huishoudelijk afvalwater, het andere is afvalver werking, afvalwater. Dat is van ons allemaal, dus het is niet zo onlogisch om te kijken of je uit de algemene middelen wat gaat doen. Dan kan het best dat de algemene middelen wat moeten worden opgehoogd. Een voorstel, wat uitgebreider dan vanavond is geantwoord, willen we graag woensdag van het college hebben. Een aantal antwoorden waar wij gelukkiger mee zijn, c.q. tevreden, is dat er binnenkort een voorstel over Aqua Indoor en een berging voor de Duin kikkers kan komen; het Dorpshuis Soesterberg komt eraan. De Schans/ Spullenhulp/ parkeren/ een berging/ voorlichting, dat soort zaken vond ik wat voorzichtig geformuleerd door het college. Wij zijn niet zo ver, nu al, dat wij daarvoor nu opeens een motie neerleggen, omdat wij graag in overleg tot een onderzoek willen komen, dat wel kan worden voldaan aan wat wij willen, zonder dat de voorlichting aan de Kwekerij onderuit gaat, want wij doelen hier op een voorstel dat woensdag in de raadsverga dering gaat komen en voor die tijd krijgt u van ons nog op papier een voorstel dat we willen gaan betrekken daarbij. Wat wij aardig vinden is, dat als je ideeën hebt, dat je dat progressief kunt noemen, zoals wij hebben gezegd bij de eerste termijn van vijf minuten, en dat de heer Ten Hove -net in deze raad- zegt: dat noemen wij «voortschrijdend inzicht». Dat vind ik heel aardig verwoord. Betreffende de brandweer, willen wij snel reageren op grond van alle stukken die het college heeft gezegd neer te zullen leggen, omdat wij vinden dat deze vrijwilligers -zonder een nota vrijwilligers kun je wel over vrijwilligers praten- een goede huisvesting moeten hebben. Ook wat betreft de besluitvorming voor Radio Soest in het spoor te zetten bij de voorjaarsnota, vinden wij correct. Dan nog een opmerking over de stijl van deze raad. Ik ben geen nestor van deze raad, die zal het misschien anders zeggen, maar wij proberen wel steeds te volgen wat in Soest gebeurt of dat ook bij andere gemeenten zo gebeurt. En degenen die zich buigen en zich ook het afgelopen weekend hebben gebogen over stukken die staan in de NG (Nederlandse Gemeenten) zullen wel eens dingen herkennen die ergens anders al vaak plaats hebben gevonden en ook in Soest wel eens aan de orde zouden kunnen zijn. Dan citeer ik uit de NG van 7 oktober, dat is een paar dagen terug: "Wat zegt de politieke kleur van de wethouder nog als er een oplossing moet worden gevonden voor het parkeerbeleid, het verzelfstandigen van de bibliotheek, de verbouw van het winkelcentrum, het bevorderen van werkgelegenheid of het bouwen van grote centra?" Toen dacht ik aan de heer Visser. Misschien wat gek, maar daar gingen mijn gedachten naar uit. Want wat zegt de politieke kleur van de wethouder nog als je op een gegeven moment alleen maar dingen 10 gaal vinc dee.' pol: ze- mee: hop< ter: dus col! den! een VOO] Hee] de VOOI Heei die col: Mev: bet: porl mogi de i moei Mev: "wii het sugi win] is elk: De i Log- U m, Het eigi de 1 uit] ric] maa: Nedi een: bet: gen» bli met we i mee U s; Oos mogi de i heb: zo, een gro men doe VOO] ze i sati

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 323