10 oktober 1994 - 23 - gaat beslissen en wat onthoud je daar een paar maanden later nog van? Wij vinden toch de laatste tijd een gevoel van ongerustheid toenemen bij een deel van de raad, niet door hem gekozen. Wat is nou geloofwaardigheid in de politiek? Ik weet, het is niet zo gemakkelijk -soms wat gevaarlijk, zeggen ze- om de heer Visser rechtstreeks aan te spreken, want hij heeft meestal meer lachers op zijn hand dan stemmers, maar toch geven wij aan dat wij hopen dat hij de komende maanden wat minder optreedt als een «grand-père terrible» je noemt het meestal «enfant terrible», maar hij is al wat ouder, dus «grand-père terrible». Het is wel flink als er geroepen wordt richting college, het aanpakken van het college en zijn zeventien stellingen lezend denk ik: oh, wat flink. Maar ik heb nog nooit een haan horen zeggen dat hij een eitje was. VOORZITTER: Ik geef het woord aan de CDA-fractie. Heer KROL (CDA)Ik moest even nadenken over de vorige uitspraak, mijnheer de voorzitter. VOORZITTER: Ja, er zaten wat Franse woorden bij Heer KROL (CDA): Nee, meer Kafkariaanse, geloof ik. Voorzitter, laat ik beginnen met reageren op een aantal antwoorden zoals u die gegeven hebt als college in onze richting, in dezelfde volgorde als de collegeleden dat naar ons toe hebben gedaan. Mevrouw Blommers is begonnen met een aantal opmerkingen te maken die betrekking hebben op onder andere op welzijn, dat deel dat in haar portefeuille zit. Ik denk dat het verstandiger is dat we dat zoveel mogelijk ook bespreken op het moment dat WEL/ZORG aanstaande woensdag aan de orde is, want er staan wat kleine details in die we beter dan zouden moeten bespreken. Mevrouw Blommers heeft een opmerking gemaakt in de richting van GGS over "winkels kiezen zelf wel". Het is niet zo dat de gemeente Soest dat doet, het is een discussie die we denk ik al jaren met elkaar voeren, de suggestie die bestaat alsof wij zeggen: begin hier maar een winkel. Nee, de winkel zegt: wij willen graag daar beginnen, mag dat van u, ja of nee? Dat is toch een iets andere benadering en het blijft onmogelijk om dat aan elkaar uit te leggen. De opmerkingen over riool zal ik straks bij de antwoorden van de heer Van Logtenstein even bespreken. Dan naar de heer Van Logtenstein inderdaad. U maakte een opmerking over de Mediaraad en de positie van Soest daarin. Het is natuurlijk prachtig dat wij een kabelnet hebben dat we nog steeds in eigen beheer hebben, want we hebben het niet verkocht, maar in feite worden de beslissingen over dat net natuurlijk al genomen in Amersfoort, want als ze daar de knop omdraaien, is het hier uit, tenminste wat betreft het satellietgedeelte. Dat is aardig. Als ik dan ook hoor dat een mogelijke uitbreiding op een tussenkanaal mogelijk zou zijn -u antwoordde dat in de richting van BAM- als het gaat over Filmnet, dan zeg ik: dat is aardig, maar we hebben natuurlijk dit weekend mogen constateren dat er minimaal één Nederlandstalige zender bij zal komen volgend jaar en het zouden er nog wel eens meer kunnen zijn. En ook daar zullen we, als het ons kabelnet betreft -en dat is zo in 1995- ons moeten realiseren wat we daar als gemeentelijke overheid mee doen. Mijn visie, de visie van de CDA-fractie blijft steeds op het instituut van een Mediaraad, voorzitter, dat als je met elkaar afgesproken hebt dat het kabelnet nog even bij ons blijft, dat we dan ook met z'n allen kunnen besluiten over wat er wel en wat er niet mee gebeurt en dat niet hoeven over te laten aan figuren elders. U sprak over diftar. We hebben niet specifiek bedoeld diftar zoals het in Oostzaan is geprobeerd. We hebben gezegd: college, blijft u alert op mogelijkheden om het afvalstoffentarief te differentiëren. Dat hoeft niet de methode te zijn die in Oostzaan is gehanteerd, er zijn ook andere. We hebben u een suggestie gedaan en die suggestie was de volgende. Nu is het zo, als je een vuilniscontainer ter beschikking stelt, dan is dat standaard een grote, of je die nu nodig hebt of niet, je krijgt gewoon standaard een grote groene container. Het is natuurlijk gewoon een feit dat een aantal mensen dat niet nodig heeft. Er zijn genoeg mensen die vreselijk hun best doen om het afval te scheiden, om zuinig te zijn met afval en dat ding niet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 324