10 oktober 1994 - 32 - toch een lichtpuntje vormen. Wij hopen dat het ook ertoe zal kunnen leiden dat we besluiten tot een experiment in het voorjaar. Voorzitter, ik wil het hierbij laten. Ik had nog een aanvulling op het pleidooi van de heer Boerkoel voor het ecologisch bouwen in de Boeren- streek. Wij zullen een motie indienen om de wijk Boerenstreek autovrij aan te leggen. In Amsterdam wordt er op dit moment zo'n wijk gerealiseerd. Men had daar tevoren grote bedenkingen over of dat mogelijk zou zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat we toch maar eens even moeten kijken of er niet voldoende mensen in Soest zijn of in de regio die gebruik zouden willen maken van een autovrije wijk. VOORZITTER; Dan is het woord aan D66. Mevrouw SWINKELS (D66): Voorzitter, ik reageer zowel op het college als op enige collega's hier in de raad en dat loopt zo nu en dan door elkaar, dat scherpt misschien weer even de gedachten om erbij te blijven. De heer Krijger vindt dat het college wat tam geantwoord heeft. Ik moet zeggen, mijnheer Krijger, ik kan u hierin ondersteunen, sterker nog, ik had ook liever een wilde eend gezien dan dat we met een kluitje in het riet gestuurd worden. We hebben dan verder «een voortschrijdend inzicht», een terminologie die toch uit de mond van de heer Krijger wat moeilijk naar buiten komt. Anderzijds moet ik zeggen, heft hij dat weer op door Heer KRIJGER (WD): Mijnheer de voorzitter, mag ik even interrumperen? Ik weet niet wat er bedoeld wordt, maar ik heb alleen maar een woord dat kwam van de heer Ten Hove onderstreept, dat het anders was gezegd, maar wel leuk gezegd. Mevrouw SWINKELS (D66): Maar u verbond dat woord aan progressiviteit en die combinatie kan ik niet maken. Heer KRIJGER (WD): Mijnheer de voorzitter, mag ik daar even op doorgaan? Ik heb begrepen dat mevrouw Swinkels niet vaak interrumpeert en ik ook niet, dus dan kunnen we elkaar de hand geven. Een beetje paars gevoel komt weieens op. Maar ik denk dat «progressief» wil zeggen: vooruitgaan. Dat wil zeggen, een voortschrijdend inzicht is vooruitgaan, dus wat dat betreft is «progressief» op de juiste wijze gebruikt. Ik denk dat Van Dale dat ook zo aangeeft en dat ook de heer Visser als neerlandicus dat kan aangeven. Mevrouw SWINKELS (D66): Ik heb een andere Van Dale. Overigens, mijnheer Krijger, voelt u zich vooral niet aangesproken, want er zit werkelijk iets progressiefs in uw verhaal en hier in de raad vanavond. U hebt het over parkeerbeleid gehad. Nou, ik moet zeggen, dat vind ik nou juist heel erg progressief, dus dat gaat verder dan voortschrijdend inzicht. Anderzijds, meten met twee maten, mijnheer Krijger, had ik achter u niet gezocht. U verwijt de heer Visser iets, u bent het niet eens met zijn manier van aangeven van een aantal wensen van Progressief Soest in de krant en anderzijds test u het waarheidsgehalte van de uitspraken van de heer Boerkoel helemaal niet. Ik vind dat dat toch had moeten gebeuren. Want als de heer Boerkoel zegt -en ik geloof dat de partij BAM daar ook op geattendeerd heeft- "doorgaan op die heilloze weg" dan geloven wij als D66 dat het zo ver nog niet is. Ik kom nu weer bij de heer Krijger en dan zal ik mijn verhaal afmaken. U hebt niet begrepen dat de heer Boerkoel in het begin van zijn betoog -dat is natuurlijk heel lang geleden en daar profiteert hij van- een aantal partijen hier hevig heeft beledigd door te suggereren dat wij een beleidsprogramma ondertekend zouden hebben, waarin een zekere uitleg wordt gegeven aan de rondweg. Daarin citeert hij half, want het is heel duidelijk dat die partijen, behalve het college, alleen maar ingestemd hebben met een mogelijkheid tot onderzoek. Dan hebben wij bovendien nog steeds gedacht dat er een behoorlijk onderzoek kwam, waarin vier opties zaten in plaats van drie. Nou, ik vind dat de heer Boerkoel dan zeer onvolledig is geweest. Wanneer u de heer Visser iets verwijt en eventueel de heer Witte, dan vind ik dat u de heer Boerkoel ook iets moet verwijten. Ik denk dat we het bij WEL/ZORG het er maar eens over moeten hebben of het anti-discriminatie-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 333