10 oktober 1994 - 33 - beleid niet eens aangescherpt moet worden. Heer KRIJGER (WD): Mijnheer de voorzitter, mag ik even wat vragen aan mevrouw Swinkels? Het gaat nu even gedetailleerd over een aantal modellen dat is aangegeven. Er zijn drie varianten. Waarom ik vind dat dat niet helemaal juist is Mevrouw SWINKELS (D66): De interruptie is voorbij, mijnheer de voorzitter. VOORZITTER: Nee, wacht even, de heer Krijger was niet uitgesproken. Mevrouw SWINKELS (D66): Nee, dat doen we niet. VOORZITTER: Jawel. De heer Krijger, een korte interruptie. Heer KRIJGER (WD)Ik begrijp dat mevrouw Swinkels vindt dat ik andere partijen dan de PvdA discrimineer. Dat is niet correct, want er is aangegeven -dat zal zometeen ook wel naar voren komen als we praten over de verkeerssituatie- is dat als er drie modellen naar voren worden gebracht om te onderzoeken wat het draagvlak is, dan wil dat zeggen dat het heel correct is, precies in de lijn van het collegeprogramma. Ik denk dat dat goed is, dat mag, dat moet je naar voren kunnen brengen. VOORZITTER: Het woord is aan mevrouw Swinkels, verder zonder interrupties. Mevrouw SWINKELS (D66): Jee, ik was het al bijna weer vergeten allemaal. Voorzitter, ik ga nog even in op de reacties van het college. Inderdaad, zo voorzichtigjes, zo fantasieloos, de vingers niet branden, geen sprankelend zich inzetten voor iets. Ik mis iets. Ik kom dan maar bij diftar. In de commissie heeft de wethouder inderdaad beloofd alles ter inzage te leggen. Maar ja, ik vind altijd stukken en dikke notities er moet iets gebeuren, u meet iets doen! Waar een wil is, is een weg. Als er nieuwe projecten zijn, die in de ene stad dit bezwaar oproepen en in het andere dorp dat bezwaar, dan denk ik dat je door moet bijten. Dan zie je wel, als je een keer zo'n project tot een goed einde brengt, dat de anderen ook volgen. Afvalpreventie is iets waarvan ik denk dat het heel hoog in het vaandel staat, ook van dit college, heb ik begrepen. Dan moeten we maar een keer doorzetten, wat het ook is. Het CDA. Over duur gesproken, die containers van u. Weet u wel of er zoveel voorraad is van die kleine containers? VOORZITTER: Mevrouw Swinkels, wilt u in deze richting spreken? Heer KROL (CDA): U zit niet meer in het college, hoor. Dat moet u de wethouder laten antwoorden. Mevrouw SWINKELS (D66): Nee, maar dan moet u de zaken hier onderbouwd vertellen. VOORZITTER: Mevrouw Swinkels, bent u klaar? Mevrouw SWINKELS (D66): Nee, nog lang niet, voorzitter. VOORZITTER: U krijgt maximaal vijftien minuten. Mevrouw SWINKELS (D66): In de agenda van deze vergadering stond helemaal niets van vijftien minuten. VOORZITTER: In het reglement van orde staat vijftien minuten, mevrouw Swinkels. Mevrouw SWINKELS (D66): Oh, maar dat is nog lang niet om, voorzitter. Ik heb het bijgehouden, ik maak mijn tijd vol. Voorzitter, de rioleringsplannen, eigenlijk precies hetzelfde, ze liggen er om uitgevoerd te worden. Ik vind, wanneer in zo'n korte tijd zo'n enorme wateroverlast hier is, dan moet je in Soest niet te lang wachten met als

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1994 | | pagina 334